Lägre löner

Det har på senare tid debatterats flitigt huruvida nyanlända flyktingar ska kunna ges längre ingångslöner. Kanske har förespråkarna varit otydliga, för det är rätt vanligt med folk som missförstår, nu senast i Metro.

Bakgrunden till förslaget är att Sverige det senaste året tagit emot väldigt många flyktingar i förhållande till folkmängd. Man får gå tillbaka minst 70 år för hitta något liknande.

Samtidigt utmärker sig Sverige internationellt genom att vi är dåliga på att integrera flyktingar på arbetsmarknaden, arbetslösheten är markant högre än bland infödda, och det tar ovanligt lång tid i snitt innan en flyktning hittar ett jobb.

Tyvärr är det så att rätt många – dock inte alla – av flyktingarna som kommer till Sverige har en för svenska förhållanden dålig utbildning. Det handlar inte bara om att de inte kan svenska språket, utan annat saknas också. Man kan jämföra det med en vuxen svensk som inte ens gått nio år i grundskolan. Det är alltså så en del nyanlända vuxna flyktingar har lägre kvalifikationer än i stort sett alla vuxna infödda svenskar.

Detta fungerar dåligt på dagens svenska arbetsmarknaden som har förhållandetvis få lågkvalificerade jobb och en relativt sammanpressad lönestruktur. Det är tufft även för infödda svenskar som bara har grundskoleutbildning.

Jag tror inte att det finns en enskild åtgärd som på egen hand kan göra stor skillnad. Det behövs flera åtgärder som tillsammans får effekt.

Möjlighet till lägre ingångslöner kan vara en sådan åtgärd. Det handlar inte om att alla nyanlända flyktingar ska ha längre lön, utan att göra det möjligt för en arbetsgivare att anställa någon med låga kvalifikationer till en lägre lön. Det är dock viktigt att lönen baseras på utbildning, kvalifikationer och kompetens, och inte på det faktum att någon är (nyanländ) flykting. I princip ska detta omfatta även infödda svenskar, även om det nog inte skulle drabba särskilt många i praktiken.

Förhoppningsvis kan detta lösas av arbetsmarknadens parter. Det vore olyckligt om politiker beslutar om lönenivåer.

Andra åtgärder är sänkta skatter på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter), bättre validering av utländsk utbildning, bättre SFI, bättre möjligheter för vuxna att komplettera briser i grundläggande utbildning och flexiblare arbetsrätt.

Kommentarer är avstängda.