Ett brott är ett brott

Amanda Björkman skriver i en ledare i DN om Uppdrag Granskning om bränder på asylboenden, och kritiserar Janne Josefssons avslutande fråga om hur vi ska få till en lyckad flykting- och integrationspolitik.

Klokt skriver av Björkman. Man bör inte relativisera dessa grova brott (mordbrand) med att vi har problem med flykting- och integrationspolitiken. Lika lite som man bör relativisera stenkastning och bilbränder i förorter med arbetslöshet och utanförskap.

Ett brott är ett brott, och ska hanteras av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Bränder på asylboenden är en fråga för polisen. Sen så bör man förvisso förbättra flykting- och integrationspolitiken, men det är en annan fråga.

Kommentarer är avstängda.