Bada tillsammans

Det pågår en debatt om huruvida man ska separera män och kvinnor i offentliga badanläggningar, bra sammanfattat av Lena Andersson i DN. Läs även Heidi Avellan i Sydsvenskan, samt Sara Mohammad på SVT (ett halvår gammal, men ändå relevant).

Jag håller med det mesta som dessa kvinnor skriver. Det är inte alls bra när kommunala badhus separerar män och kvinnor, oavsett om det sker genom separata tider eller basänger.

En del invänder att förr i tiden så separerade vi ofta män och kvinnor vid bad även i Sverige, och att detta alltså inte är helt främmande för svensk kultur. Och det stämmer, men det var inte bättre förr!

I Sverige har vi genom sekularisering och jämställdhet uppnått ett samhälle där män och kvinnor kan samexistera och umgås under förhållandevis avslappande former, även när man är lättklädd. Detta är inte alltid helt oproblematiskt, men det har (åtminstonde tills nyligen) successivt blivit bättre och bättre. Detta är positivt, detta bör vi vara stolta över, slå vakt om och utveckla vidare.

När kommunala badhus separerar män och kvinnor så riskerar vi förlora vad vi uppnått och utveckligen går bakåt.

Jag tror att utveckling mot jämställdhet går hand i hand med att avveckla könssegregering, och återinförd könssegregering riskerar också göra att jämställheten försämras, vilket vore dåligt för alla men brukar bli värst för kvinnor.

Det finns ytterligare en aspekt på detta, nämligen att personer som varken identifierar sig som man eller kvinna riskerar få problem vid könssegregering.

Jag kan ha en viss förståelse för när man inför könssegregering för att hantera konkreta problem med ofredanden, så som på Eriksdalsbadet i Stockholm, även om det är tveksamt då också. Men oftast motiveras det inte på det sättet.

Kommentarer är avstängda.