Ropen skalla – f-skattesedel åt alla!

För att som privatperson (enskild näringsidkare) få, eller behålla, f-skattesedel så prövar Skatteverket om man bedriver näringsverksamhet.

Enligt Inkomstskattelagen 13 kap. 1 § definieras näringsverksamhet så här:

Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Lagen definierar inte närmare vad detta innebär, men Skatteverket tolkar lagen så att det bl.a. krävs ett objektivt vinstsyfte.

Detta innebär att Skatteverket kan neka, eller återkalla, f-skattesedel om de bedömmer att verksamheten inte har vinstsyfte, oavsett vad den som bedriver verksamheten anser. T.ex. så måste verksamheten ha en viss omfattning och omsättning.

Detta innebär att den som ansöker om f-skattesedel gynnas av att presentera en glädjekalkyl över framtida intäkter och antal uppdrag.

Jag förstår inte poängen med detta. Varför kan inte alla som vill få f-skattesedel? Vad vore problemet med det? Varför göra det svårare att betala skatt för de som vill?

Det må vara rimligt att kräva att verksamheten ska bedrivas självständigt, men Skatteverket bör inte ha några synpunkter på omfattning eller lönsamhet.

Kommentarer är avstängda.