Ökad rasism i Sverige?

Det sägs ofta nu för tiden att rasismen i Sverige ökar, bland annat Svenska FN-förbundet och finansminister Magdalena Andersson (s) hävdar detta.

Det verkar finnas en generell oförmåga att ställa samtiden i kontrast till hur det var förr. Många tycks begå misstaget att utifrån konstaterandet att det är dåligt nu så måste det blivit värre än förr. “Det finns rasism i Sverige idag, alltså har rasismen ökat i Sverige” Men så kan man inte resonera, för även om det är dåligt idag så kan det mycket väl ha varit ännu värre förr.

Och ett liknande problem verkar finnas när det gäller att jämföra Sverige idag med andra länder idag. “Det finns rasism i Sverige, alltså är det värre i Sverige än i andra länder” är ett annat felaktig sätt att resonera på.

Flera forskare, som troligtvis är bättre än många andra på att göra korrekta jämförelser i tid och rum, ifrågasätter att rasismen i Sverige idag skulle vara värre än förr eller värre än i andra länder.

Det är också så att rasism är ett mångfacetterat fenomen, och det kan mycket väl vara så att vissa aspekter ökar medan andra minskar samtidigt. Att sammanväga detta till ett enhetligt mått är inte enkelt.

Det är mer konstruktivt att tala om att vi har problem med rasism och fundera på hur dessa ska lösas. Den som alarmistiskt ropar rasismen ökar har troligtvis en annan agenda än att lösa problemet.

Intressant i sammanhanget är att vissa rasistiska uttryck i Sverige som helt klart har ökat den senaste tiden är “importerade” så till vida att det är personer med invandrarbakgrund som står för dem.

Vissa turkiska grupper i Sverige är öppet rasistiska mot kurder och armenier. Turkiska Riksförbundets dåvarande vice ordförande Barbaros Leylani höll ett offentligt tal som dröp av ohämmad rasism. Och det finns en svensk gren av den turkiska ultranationalistiska rörelsen Grå Vargarna, vars ordförande var på samma middag som f.d. bostadsminister Mehmet Kaplan (mp).

I Malmö har antisemitismen har ökat och judar känner sig otrygga. Och det är huvudsakligen invandrare från Mellanöstern som står för denna ökade antisemitism.

Kommentarer är avstängda.