Halvfärdig gångväg över Järvafältet

Mikael Ståldal