Svart bostadsmarknad

Det senaste decenniets kraftiga invandring har satt ökad press på de redan stela bostadsmarknaderna på många håll i landet, inte minst i storstäderna. Trångboddheten, svarthandeln med hyreskontrakt och andrahandsuthyrning till orimliga priser ökar. Det sägs att organiserad brottslighet har hittat ett nytt sätt att tjäna pengar.

Vad gör regeringen åt detta? Man har nyligen presenterat en lagrådsremiss med åtgärder mot handel med hyreskontrakt.

Där föreslås dels skärpta regler kring hantering av hyreskontrakt:

  1. att byte av hyreslägenheter ska kräva att man bott i lägenheten minst ett år.
  2. att möjligheten att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller ett ägt boende ska tas bort.
  3. att den som ägnar sig åt svarthandel med hyreskontrakt kan bli uppsagd från sitt kontrakt
  4. att straffen för svarthandel skärps
  5. att det ska bli brottsligt att betala för ett hyreskontrakt

Jag tycker att dessa förslag huvudsakligen är rimliga, handel med hyreskontrakt är ett oskick. Dock bör Lagrådets invändningar beaktas.

Dels skärpa regler kring andrahandsuthyrning:

  1. att man måste bo i en lägenhet för att få ha inneboende
  2. att förstahandshyran ska vara tak för vad man får ta ut vid andrahandsuthyrning, med tillägg för möbler och andra nyttigheter (t.ex. el eller kabel-TV), istället för att en bruksvärdesprövning görs
  3. att den som hyrt ut i andra hand till för hög hyra kan bli återbetalningsskyldig upp till två år bakåt i tiden
  4. att den som hyrt ut i andra hand till för hög hyra kan bli av med kontraktet
  5. att otillåten andrahandsuthyrning till för hög hyra kriminaliseras

Här tycker jag dock att regeringen går väldigt hårt åt symptomen, utan att göra något åt de underliggande problemen. Även om det inte är önskvärt med den omfattande andrahandsuthyrningen som vi har idag så riskerar situationen bli ännu värre om man med repressiva metoder pressar ner den utan att angripa de underliggande problemen. Då kan vi få fler lägenheter som står outnyttjade och därmed fler personer som blir bostadslösa eller trångbodda.

De underliggande problemen är dels att det (av olika skäl) är dyrt och tar lång tid att bygga nya bostäder, dels att hyrorna är reglerade och på många håll ligger långt under marknadsnivå, dels den kraftiga invandringen på senare tid. Jag har inte sett några förslag från regeringen att göra något åt byggandet eller hyresregleringen. Man bromsade förvisso upp asylinvandringen hösten 2015, men nu vill man göra reglerna mer generösa igen, vilket riskerar ytterligare öka trycket på bostadsmarknaden.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)