Regeringen har fortfarande ingen långsiktigt hållbar migrationspolitik

Regeringen föreslår att den tillfälliga lagen om begränsningar i asylrätten förlängs i ytterligare två år.

Detta tydliggör att regeringen och dess stödpartier (S, MP, C, L) fortfarande inte har någon strategi för en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det enda man förmår göra är att ytterligare förlänga de tillfälliga reglerna från 2016 med smärre justeringar.

Det duger inte! Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som ger stabilitet och förutsägbarhet, inte ett lapptäcke av undantag och godtycke.

Kan det vara så att regeringen tror att dagens flyktingsituation är något exceptionellt som snart kommer återgå till det “normala”, och inte återkomma de närmaste 100 åren? Då är man rätt så naiv. Det finns inget som tyder på att migrationstrycket mot Sverige och Europa kommer minska inom överskådlig framtid. Även om enskilda kriser, som t.ex. kriget i Syrien, skulle lugna ner sig kommer det vara problem någon annan stans. Mycket tyder dessutom på att vi kommer att få se ett ökat antal klimatflyktingar inom en inte alltför avlägsen framtid. Och så har vi ett stort antal ekonomiska migranter som vi har påtagligt svårt att skilja från riktiga flyktingar.

Vi måste betrakta dagens situation som det nya normala, och anpassa reglerna permanent efter det. Det är hög tid att i grunden ompröva asylrätten och helt sluta ta emot långväga flyktingar vid gränsen. Hjälp istället flyktingar att få skydd i sitt hemland eller i ett säkert grannland, och låt Sverige ta emot kvotflyktingar under ordnade former. Se tidigare inlägg om detta.

Trots att det nu gått 3,5 år sedan flyktingkrisen 2015 är regeringen fortfarande är helt inkapabel att få ihop en rimlig och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Därför kommer jag rösta på ett parti som tar detta på allvar, nämligen Medborgerlig Samling.

(Glöm inte att det är val till Europaparlamentet den 26 maj.)

Uppdatering:
Kan lägga till att det redan på 1990-talet fanns flera debattörer, t.ex. Mauricio Rojas, Theodor Kallifatides och Thomas Gür, samt en offentlig utredning, som varnade för de långsiktiga konsekvenserna av den migrations- och integrationspolitik som Sverige förde då och fortsatte med till 2015.

1 kommentar to “Regeringen har fortfarande ingen långsiktigt hållbar migrationspolitik”

  1. Mikael Ståldal säger:

    Kan lägga till att det redan på 1990-talet fanns flera debattörer, t.ex. Mauricio Rojas, Theodor Kallifatides och Thomas Gür, samt en offentlig utredning, som varnade för de långsiktiga konsekvenserna av den migrations- och integrationspolitik som Sverige förde då och fortsatte med till 2015.