Att elda på en bostadsbubbla

Joakim Larsson och Dennis Wedin från Moderaterna i Stockholms stad skriver i SvD om det senaste amorteringskravet på bolån, och vill lätta på kraven eftersom det råder svår bostadsbrist och många inte har råd att köpa bostäder i Stockholm.

Jag instämmer i problembeskrivningen, det råder bostadsbrist och det är svårt för många att köpa en bostad i Stockholm. Det gäller inte minst för unga som vill skaffa sig sitt första egna boende. Men att lätta på kraven för att få bolån är helt fel väg att gå, det är en kortsiktig och mycket riskabel åtgärd som riskerar skapa stora problem längre fram.

Sverige har ett historiskt sett extremt lågt ränteläge, Riksbankens reporänta är negativ och räntan på bolån ligger på cirka 1,5 procent. Tittar man på historiken över bolåneräntor inser man att vi inte bör bli förvånade om räntan stiger till 4 procent eller mer inom 5-10 år.

Med tanke på att det är fullt möjligt att bolåneräntan stiger med 3 procentenheter inom 5 år så är det märkligt att klaga på ett amorteringskrav på 1 procent.

Bostadsbristen som vi har i Stockholm, och på flera andra håll i landet, måste angripas på helt andra sätt än att ytterligare elda på bostadsbubblan.

Först och främst är det (av olika skäl) dyrt och tar lång tid att bygga nya bostäder, det behöver vi göra något åt. Här behövs slimmade planprocesser, standardiserade miljökrav och ökad konkurrens på byggmarknaden.

Den kraftiga invandringen på senare tid har också ökat efterfrågan på bostäder. Sverige bör sluta ta emot långväga flyktingar vid gränsen och istället ta emot ett begränsat antal kvotflyktingar.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)