Sveriges bakvända migrationspolitik

Först får vi läsa att sex radikala islamister, som Säpo bedömer som säkerhetshot och som regeringen beslutat ska utvisas, släpps på fri fot i Sverige. Se artikel på SVT.

Sedan får vi bekanta oss med en sjuksköterska från Etiopien som har bott i Sverige i tio år och sedan fyra år har svenska sjuksköterskelegitimation och fast anställning vid ett svenskt sjukhus. Hon har specialistkompetens och hennes yrke står på Migrationsverkets lista över bristyrken. Trots detta har migrationsdomstolen beslutat att hon ska utvisas ur Sverige. Både hennes arbetsgivare (Karolinska Universitetssjukhuset) och facket (Vårdförbundet) protesterar. Se artikel i Vårdfokus.

Det verkar alltså som om chansen att få stanna i Sverige står i omvänt förhållande till hur stor nytta för landet du kan göra. Har du anställning i ett bristyrke så åker du ut, men om du utgör en säkerhetsrisk så får du stanna.

Kommentarer är avstängda.