Symbolåtgärder mot extremism

Enligt SVT vill Riksåklagaren att NMR:s symbol tyrrunan ska likställas med hakkorset och att dess användning i sig ska betraktas som hets mot folkgrupp. Motiveringen är att nazisterna på 1930-talet använde tyrrunan som symbol, om än inte lika frekvent som hakkorset.

Det är bra att rättsväsendet bekämpar våldsbejakande extremistgrupper som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Men det är bekymmersamt att man fokuserar så mycket på symboler istället på mer konkreta hot.

Jag tror inte att det hjälper att förbjuda fler symboler, tvärt om är det tveksamt om ens välkända symboler som hakkorset i sig bör vara förbjudna. Nazisterna uppfann inte dessa symboler, hakkorset har under lång tid varit en vanlig symbol i Asien och används fortfarande där utan att någon kopplar det till nazismen, och tyrrunan kommer från fornnordisk mytologi. Varför ska vi acceptera att nazismen lägger beslag på dessa symboler för all framtid i västvärlden? Detta skapar ibland problem för asiater som lever här.

Istället bör vi rikta fokus på mer konkreta hot. I ovanstående artikel kan man läsa att NMR dessutom “bar plakat där personer med judisk bakgrund namngavs och pekades ut som kriminella och i ett tal anklagade dessa personer för att ha begått ”folkmord” på den nordiska befolkningen.” Ta tag i detta och undvik distraktionen som dessa symboler utgör.

Kommentarer är avstängda.