Mobiluppdatering

Vi får läsa att det är viktigt att ta hand om batteriet i sin mobiltelefon för att få den att hålla så länge som möjligt, och att man bör köpa en telefon med uppdaterad hårdvara för att klara uppdateringen av mjukvara så länge som möjligt, enligt Alexandra Wu, teknikexpert på miljöinstitutet IVL.

Alexandra Wu missar dock det viktigaste problemet, nämligen att tillverkarna av mobiltelefoner avsiktligt väljer att inte uppdatera operativsystemet särskilt länge. Detta har inte särskilt mycket med uppdaterad hårdvara att göra, tror man det har man nog gått på mobiltillverkarnas lobbyism. Naturligtvis vill mobiltillverkarna att folk ska köpa dyrare modeller med uppdaterad hårdvara istället för billigare alternativ.

Grundproblemet är att det inte finns något standardiserat gränssnitt mellan hårdvara och operativsystem i mobiltelefoner, därför måste operativsystemet anpassas efter varje modell, och kan bara fås från mobiltillverkaren. Operativsystemet Android, som idag används i nästan alla mobiltelefoner förutom Apples iPhone, utvecklas dock av Google. Så uppdateringar av operativsystemet kräver koordinering mellan Google och företaget som tillverkar mobiltelefonen. (Detta är dock ingen ursäkt för Apple som har det egna operativsystemet iOS till sin iPhone.)

Jämför detta med persondatorer, där man kan ta ett operativsystem från t.ex. Microsoft (Windows) eller Canonical (Ubuntu) och installera på i stort sett vilken dator som helst. Tillverkarna behöver ibland tillhandahålla drivrutiner för viss specialiserad hårdvara, men grundläggande funktioner fungerar ofta rakt av. (Detta gäller inte Apples Macintosh med det egna operativsystemet MacOS.)

Det kan vara så att hårdvaran skiljer sig mer åt i mobiltelefoner än i persondatorer. Men i så fall kan man lösa det genom att dela upp operativsystemet i två lager, ett hårdvarunära som tillhandahålls av mobiltillverkaren, och ett som ligger ovanpå som tillhandahålls av något mjukvaruföretag (t.ex. Google eller Microsoft). Dessa två lager kan då uppdateras i stort sett oberoende av varandra, och man kan fortsätta uppdatera det övre lagret även om mobiltillverkaren slutat uppdatera sin del. Detta skulle också möjliggöra att det finns flera konkurrerade system som kan köras på samma mobiltelefon (precis som för persondatorer), och det övre lagret skulle kunna bestå uteslutande av öppen källkod (som Android ursprungligen var tänkt, men som det i praktiken inte lägre är).

Det som krävs är ett väldefinierat och stabilt gränssnitt mellan de två lagren. Ett sådant skulle kunna bygga på existerande standarder som Android redan baseras på, som Linuxkärnan och OpenGL.

Om EU ska göra något åt detta så borde de låta mobiltillverkarna välja att antingen själva uppdatera i minst fem år (vilket Apple troligtvis skulle välja), eller öppna sin plattform för andra företag att tillhanda operativsystem (vilket kan vara ett alternativ för många andra tillverkare).

(Samma sak gäller surfplattor.)

Kommentarer är avstängda.