Fulspel om Bromma flygplats

Jag skrev tidigare att jag hoppades på att Miljöpartiet skulle driva igenom sitt förslag att lägga ner Bromma flygplats.

Nu verkar det som om jag blivit bönhörd.

Jag hade dock inte riktigt väntat mig att det skulle ske genom detta fulspel. När flygtrafiken är mycket låg p.g.a. coronapandemin passar man på att konstatera att Bromma flygplats är olönsam.

Det är inte hederligt när regeringen låter ett statligt bolag konstatera att något är olönsamt, utan att beakta att andra aktörer skulle vara intresserade av att driva vidare. Det var inte hederligt när Vattenfall hävdade att Ringhals 1 och 2 vad olönsamma, och det är inte hederligt när Swedavia nu hävdar att Bromma flygplats är olönsam.

Dessutom är det inte seriöst att använda den allmänt minskade flygtrafiken under pandemin som underlag för långsiktig planering. Kanske kommer pandemin orsaka en långsiktigt minskad flygtrafik, kanske inte. Vi vet inte om, eller hur mycket, flygtrafiken långsiktigt kommer minska. Låt oss vänta något år efter pandemins slut innan vi drar några förhastade slutsatser om dess långsiktiga konsekvenser.

Kommentarer är avstängda.