Kryptoförbud?

Generaldirektörerna för Finansinspektionens och Naturvårdsverket menar att utvinning (mining) av kryptovalutor enligt den gängse metoden proof-of-work är ett hot mot klimatet och borde förbjudas, se DN Debatt.

Det är sant att proof-of-work-metoden är energikrävande. Men det finns mycket som är energikrävande, utan att generaldirektörer kräver att det ska förbjudas eller regleras. Om man oroar sig för att etablering av kryptovalutautvinning i Sverige ska använda för mycket el, varför lockar då Sverige hit andra energislukande datorcenter, som Facebook i Luleå? Är det bättre om vår el används till manipulation av val och politisk polarisering, än till att utvinna kryptovaluta?

Klimatet och andra miljöeffekter av energianvändning bör hanteras genom generella styrmedel, inte genom att reglera eller förbjuda olika användningsområden för energi. Men kommunpolitiker bör också lägga band på sig och inte aktivt locka energislukande verksamhet till Sverige i rådande situation där elbrist hotar.

Det är dessutom märkligt att just Finansinspektionen börjar oroa sig för klimatet. Debattartikeln innehåller några meningar svepande kritik mot kryptovalutor i allmänhet, och man kan misstänka att Finansinspektionen har en dold agenda och försöker använda klimatargument för att motverka kryptovalutor av helt andra skäl. Det må finnas legitima ekonomiska/juridiska skäl att motverka kryptovalutor, men dessa bör i så fall redovisas öppet, mer konkret än i denna artikel, och inte blandas ihop med klimatet.

Kommentarer är avstängda.