För tidigt för att helt sänka garden mot covid-19

Regeringen har beslutat att de flesta restriktioner och rekommendationer mot covid-19 ska tas bort 9 februari.

Samtidigt vill Folkhälsomyndigheten att Riksdagen ska avklassificera covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom (Riksdagen beslutade att klassificera den så i juni 2020).

Jag tycker att man har alltför bråttom att avklassificera covid-19 som allmänfarlig sjukdom. Smittskyddslagen innehåller en rätt lång lista på allmänfarliga sjukdomar, varav många har stått där länge. Även om den senaste omikronvarianten av coronaviruset inte verkar angripa lungorna, och därmed sällan medför allvarlig sjukdom, sjukhusvård eller död så kan det inte alls uteslutas att det kommer fler varianter framöver, som kan vara betydligt farligare. Det räcker med att det kommer en ny variant som liknar delta i farlighet och smittsamhet i höst för att vi ska vara tillbaka på ruta ett.

Denna avklassificering påminner om när Sverige kraftigt rustade ner försvaret – och civil beredskap på köpet – strax efter Sovjetunionens kollaps. Detta fick vi ångra när en ny “variant” av Sovjet dök upp i form av Putins Ryssland och visade sig vara väl så farlig.

Precis som att det tar tid att rusta upp försvaret igen, så tar det tid att klassificera en sjukdom som samhällsfarlig. Folkhälsomyndigheten ville göra det redan 31 januari 2020, men det tog fram till 2 april 2020 innan regeringen la en proposition om detta, och fram till 1 juli 2020 innan Riksdagen fattade beslut och det trädde i kraft. Förvisso kan regeringen genom förordning tillfälligt besluta att klassa en sjukdom som samhällsfarlig, vilket skedde 1 februari 2020. Men varför i onödan sätta oss i en situation där vi behöver använda extraordinära åtgärder?

För övrigt borde vi nu ta tillfället i akt och stifta en permanent pandemilag, alternativt en uppdaterad smittskyddslag, så att vi snabbt kan få ett effektivt och ändamålsenligt smittskydd om covid-19, eller någon liknande sjukdom, slår till i framtiden. Så att vi slipper hamna i samma situation som våren 2020 där regeringen improviserade fram smittskyddsåtgärder med hjälp av ordningslagen, och sen behövde hasta igenom en delvis ogenomtänkta tillfälliga pandemilagar.

Det vore också bra om vi nästa gång slipper godtyckliga och obalanserade smittskyddsåtgärder som drabbar vissa branscher mycket hårdare än andra utan att det kan motiveras ur smittskyddssynpunkt. Flera kulturarbetare har vittnat att deras bransch har drabbats omotiverat hårt. Jag håller inte alls med om Jonas Gardells slutsatser, det är orimligt att rusta upp sjukvården för att kunna tillåta mer smittspridning, men jag kan förstå hans frustration.

Kommentarer är avstängda.