Vi måste bryta vårt beroende av Ryssland

Rysslands exempellösa och helt oacceptabla invasion av Ukraina har besannat våra värsta farhågor. Uppenbarligen finns det få gränser för vad Putins regim är beredd att ställa till med, och få regler som den känner sig bunden av.

Tidigare ryska aggressioner mot andra länder har skett genom provokationer, hybridkrigföring och man har varit noga med att hitta på trovärdiga motiveringar för att legitimera dem. Motiveringarna har förvisso varit ohållbara, och aggressionerna oacceptabla, hela tiden. Men det har funnits en återhållsamhet och vilja att framstå som resonabel.

Men nu genomför Ryssland för första gången sedan Sovjetunionens sammanbrott ett oprovocerat fullskaligt militärt angreppskrig mot ett annat självständigt och erkänt land, ett flagrant brott mot internationell rätt. Ryssland försöker inte ens dölja detta och har inte ansträngt sig för att presentera någon rimlig motivering. I vart fall inte gentemot omvärlden, möjligtvis har man försökt göra det inom landet och gentemot ryska minoriteter i andra länder.

Jag tolkar detta som att Ryssland inte längre bryr sig om vad omvärlden tycker, och att man är beredd att bli straffad och isolerad från omvärlden. Detta gäller åtminstonde USA, Storbritannien och EU-länderna (Västvärlden). Möjligtvis hoppas Ryssland kunna behålla hyggliga relationer med t.ex. Kina.

Nu måste Sverige på alla tänkbara plan sätt bidra till att bojkotta och isolera Ryssland och de ansvariga personerna i den ryska regimen, i samarbete med EU och andra likasinnade länder. Inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt i form av t.ex Eurovision Song Contest och diverse idrottsevenemang. Vi bör också stödja Ukraina på alla sätt vi kan. Carl Bildt har en god poäng i att vi också tillfälligt bör nedgradera de diplomatiska förbindelserna med Ryssland.

Men tyvärr har Sverige, och i ännu större utsträckning EU, svårt att bojkotta Ryssland där det skulle bita bäst, nämligen genom att sluta importera olja och naturgas. Vi har helt enkelt gjort oss alltför beroende av Ryssland för vår energiförsörjning. Nu är det hög tid att börja bryta det beroendet. Vi måste ställa om till ett fossilfritt energisystem, och för att uppnå det inom rimlig tid behöver vi satsa på kärnkraft.

Att som Tyskland försöka avveckla kärnkraften ersätta med naturgas har redan visat sig vara ekonomiskt vansinne, och visar sig nu också vara säkerhetspolitiskt vansinne. Jag hoppas verkligen att Tyskland nu i elfte timmen inser detta och byter spår. De bör säga nej till Nord Stream 2 för gott, behålla de tre kärnkraftsreaktorer som de har kvar och satsa målmedvetet på att minska användningen av naturgas.

För övrigt kan vi också notera att Belarus deltar i detta krig på Rysslands sida. Dels genom att låta ryska styrkor angripa Ukraina från Belarusiskt territorium, vilket är viktigt att snabbt kunna nå Kiev. Dels genom att Belarusiska styrkor eventuellt också angriper Ukraina, vilket troligtvis är av mer symbolisk betydelse. Därför bör vår bojkott av Ryssland också drabba Belarus.

Edit: Det verkar vara oklart om belarusiska styrkor deltar i angreppet på Ukraina. Men det är helt klart att Belarus upplåter sitt territorium till det ryska angreppet, så slutsatsen blir densamma.

2 kommentarer to “Vi måste bryta vårt beroende av Ryssland”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Bojkott av rysk naturgas säger:

    […] nu med anledning av kriget i Ukraina undvika att använda rysk naturgas, se artikel i SVT. Som jag skrivit tidigare är det angeläget att bryta Europas beroende av rysk […]

  2. Glasstck säger:

    Since the era of Charlemagne