Vi måste bryta vårt beroende av Ryssland

Mikael Ståldal