Sosserasism

Integrationsminister Anders Ygeman (S) har i en intervju i DN öppnat för att klassificera innevånare i nordiska och utomnordiska i syfte att bryta boendesegregering, på ett sätt som påminner om den danska klassificeringen i västliga och ickevästliga.

Detta har mött hård kritik från bl.a. DN, Aftonbladet och ett gäng forskare i Expressen, och Ygeman försöker nu slingra sig.

Jag är benägen att hålla med kritiken att detta framstår som obehagligt och faktiskt rasistiskt (även om kritiken stundtals är överdriven).

Det är en sak att nyanlända flyktingar, som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd, placeras i något område som man tror främjar integrationen. Asylrätten innebär inte nödvändigtvis att en nyanländ asylsökande har rätt att bosätta var de vill i landet från början.

Men den som erhållit permanent uppehållstillstånd, eller rent av medborgarskap, måste ha rätt att bosätta sig var de vill inom landet på samma villkor som infödda svenskar. Tvångsförflyttningar är inte acceptabelt.

Att staten ska klassificera, och i förlängningen särbehandla, sina medborgare utifrån var de eller deras föräldrar är födda påminner i princip om t.ex. det apartheidsystem som rådde i Sydafrika fram till 1994, eller den rasdiskriminering som rådde i delar av USA fram till 1964. Både Sverige som land, och Socialdemokraterna som parti, var länge var högprofilerade motståndare till Sydafrikas apartheidsystem. Märkligt att en socialdemokratisk minister i Sverige nu öppnar för att införa liknande principer här.

Rasism kan bara bekämpas genom att hudfärg, utseende och etnicitet tonas ner så mycket som möjligt, och inte används för att kategorisera och särbehandla människor. Precis som Martin Luther King drömde om i USA på 1960-talet. Allt annat är återvändsgränder.

Det är helt i sin ordning att staten klassificerar, och i vissa avseenden särbehandlar, människor baserat på medborgarskap och uppehållstillstånd. Alla människor i världen har inte utan vidare rätt att bosätta sig i Sverige. Men de som vi väljer att släppa in ska inte sedan särbehandlas baserat på sin etnicitet.

Kommentarer är avstängda.