Bra klimatmål

Regeringen kommer att driva på för att EU ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 % till 2020 (jämfört med 1990). Se artikel på DN Debatt.

Det är en bra ambition, minskningar på den nivån krävs för att vi ska kunna undvika de värsta effekterna av växthuseffekten. Efter 2020 måste det minskas ännu mer, men detta är en bra början.

Det är också lovvärt att man har ett så tydligt EU-fokus. Ensidiga svenska åtgärder skulle ha föga effekt i ett globalt perspektiv. Dessutom påverkar vad vi i Sverige gör utsläppen i andra EU-länder och vice versa eftersom vi har sammankopplade elnät (läs mer om detta i ett tidigare inlägg). Att mäta utsläppen i ett enskilt litet land som Sverige är därför inte särskilt meningsfullt.

Det räcker dock inte med målsättningar. Det krävs även skarpa åtgärder, särskilt på EU-nivå.

Handeln med utsläppsrätter inom EU kan bli ett viktigt verktyg, men då krävs att mängden utfärdade utsläppsrätter sättas så att målet nås. Dagens fördelningssystem som huvudsakligen delar ut utsläppsrätterna gratis till industrier utifrån deras historiska utsläpp måste omprövas, det duger bara för att stabilisera utsläppen, inte för att minska dem. Det verkar dessutom konserverande på industristrukturen, nystartade företag missgynnas. Eftersom fördelningsgrunden inte är helt entydig så öppnar det för manipulation och korruption när företag försöker få fler utsläppsrätter gratis.

Ett bättre fördelningssystem vore att alla utsläppsrätter säljs i en auktion där alla som vill får vara med och bjuda på lika villkor. Det ger en större transparens och motverkar därför korruption. Nystartade företag kan konkurrera på lika villkor med etablerade och mängden utsläppsrätter kan lätt anpassas efter klimatmålet.

Vidare behövs en förändrad energipolitik där elproduktion med fossila bränslen (kol, olja, naturgas) fasas ut och alternativen (inklusive kärnkraft) främjas. Den kontraproduktiva politik med kärnkraftsavveckling och utbyggnad av kolkraft och naturgas som Tyskland bedriver måste stoppas. Sverige måste tillåta ny kärnkraft och säga nej till nya naturgaskraftverk.