Fortsatt tillåtet att sprida giftiga tungmetaller i skogen