Fortsatt tillåtet att sprida giftiga tungmetaller i skogen

Regeringen har beslutat att inte genomföra det förbud mot blyammunition som var planerat.

Det är bara att gratulera Jägareförbundet till lyckad lobbying.

För oss andra är det ett trist beslut. Bly är en giftig tungmetall som är farlig för såväl människor som övriga djur. Det är inte försvarbart att fortsätta sprida 500 ton bly i skogen varje år.

Blyhagel förbjuds i våtmark eftersom sjöfåglar kan äta blyhagel, bli förgiftade och sprida blyet vidare i miljön. Det sägs att blyhagel är stabilt och orörligt i mark, och därför inte sprids i miljön. Det förefaller dock troligt att djur då och då kan råka sätta i sig blyhagel som ligger och skräpar på fast mark i skogen, och då sprids det.

Och hur har man egentligen tänkt sig att upprätthålla förbudet mot blyhagel på våtmark när det är tillåtet att använda blyhagel i skogen brevid?

Ibland framförs djurskyddsskäl för att tillåta blyhagel, eftersom det vanliga alternativet järnhagel inte dödar lika effektivt. Men hur kul är det för de djur som råkar äta blyhagel och blir förgiftade?

Det enda rimliga är att totalförbjuda blyhagel omgående.

Blykulor tode inte vara ett lika stort problem då risken för spridning i miljön är mindre då kulorna är större än hagel. Dessutom finns det i dagsläget inte lika välutvecklade alternativ som till blyhagel. Därför bör blykulor vara tillåtet ett tag till, men ambitionen ska vara att på sikt bör även förbjuda det.

2007-07-15