Galet att tvinga landstingen utföra omskärelse

Socialstyrelsen har föreslagit att föräldrar ska ha rätt att få till religiöst motiverad omskärelse av sina barn utfört inom den offentliga sjukvården, och att landstingen ska ha skyldighet att erbjuda detta. Enligt en artikel i DN så tycker Kristdemokraterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna att det är en bra idé.

Det är ett galet förslag. Den offentligt finansierade sjukvården bör hålla sig till det som är medicinskt motiverat, vilket omskärelse inte är (förutom i vissa sällsynta fall). Släpper man på den principen så är det risk att kostnaderna för den skattefinansierade sjukvården skenar iväg utom kontroll, eller så blir kvaliteten på den medicinskt motiverade sjukvården sämre.

Enligt DN så menar Ylva Johansson (s) att detta är OK eftersom landstingen redan sen tidigare erbjuder sånt som inte är medicinskt motiverat. I så fall är det snarare dags att landstingen slutar med det.

Det är OK att de landsting som så önskar erbjuder omskärelse till de som betalar den fulla kostnaden för det. Men det ska inte betalas med skattepengar. Och det bör inte finnas något statligt krav på att alla landsting ska erbjuda just omskärelse, eftersom det så vitt jag vet inte finns några liknande krav på något annat icke medicinskt motiverat ingrepp.

Förslaget har en märklig och ohållbar motivering. Man menar att om man inte gör detta så kommer vissa barn att bli omskurna av klåpare med risk för komplikationer. Måhända, men att av det skälet erbjuda alla föräldrar gratis omskärelse är som att ge efter för utpressning. Man borde istället överväga att tvångsomhänderta de barn vars föräldrar utsätter dem för riskabel omskärelse, för de föräldrarna har visat sig oförmögna att ta hand om sina barn på ett adekvat sätt.

2007-08-10