Liberal reformism

Ibland får vi kommentarer här om att det vi skriver inte skulle vara liberalt. Och det ligger emellanåt något i det om man ser det utifrån ett strikt teoretiskt ideologiskt perspektiv.

Men syftet med Bloggregeringen är inte att vara strikt teoretiskt liberal. Vi lever i en verklighet som i många avseenden är lågt ifrån liberal. Vi har valt att förhålla sig till denna verklighet istället för att blunda för den.

Vi är liberala reformister. Vi vill förändra samhället i liberal riktning gradvis med demokratiskt beslutade reformer.

Vi tror inte på att ändra samhället fullständigt över en natt. Dels är det inte realistiskt att driva i genom detta med demokratiska medel. Dels så är vi inte utopiska. Det liberala samhället inte statiskt, inte ens i politisk mening. Politiken bör anpassas till verkligheten, och då verkligheten ändras kan även politiken behöva ändras. Något politiskt slutmål kommer aldrig uppnås.

När vi kommenterar förslag som regeringen eller någon annan lägger så kan det hända att vi ger bifall om förslaget förändrar i rätt riktning jämfört med hur det är idag, även om förslaget i sig inte är klockrent liberalt. Det är så man måste jobba om man vill få något gjort.

2008-04-30