Livsmedelsverket bör inte befatta sig med koldioxid