Livsmedelsverket bör inte befatta sig med koldioxid

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet överväger Livsmedelsverket att förändra sina kostråd för att ta hänsyn till köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan.

Det är inte alls någon bra idé. Det riskerar att kraftigt sänka Livsmedelsverkets trovärdighet. Livsmedelsverket bör konsekvent hålla sig till att informera om olika livsmedels inverkan på vår hälsa. Det finns många aspekter på hälsopåverkan som är värda att ta upp, så som risk för matförgiftning, hjärt-kärl-sjukdomar, fetma och cancer. Men matproduktionens miljöpåverkan är något annat och hör inte dit. När jag tar till mig Livsmedelsverkets information och råd så vill jag vara säker på att de bara tänker på min hälsa och inte väger in i sammanhanget ovidkommande aspekter.

Det betyder inte att matproduktionens miljöpåverkan är oviktig. Men den bör behandlas separat från hälsoaspekterna och skötas av Naturvårdsverket och/eller Jordbruksverket. Till skillnad från hälsoaspekterna så bör detta också så långt som möjligt hanteras genom att internalisera externa kostnader. Det innebär att mat som har stor miljöpåverkan blir dyrare. Ett första steg är att avskaffa jordbrukets nedsättning av dieselskatt.

Vissa studier tyder på att ekologiskt producerad mat i vissa fall är hälsosammare än konventionellt producerad. I så fall är det givetvis helt i sin ordning att Livsmedelsverket informerar om detta. Man bör dock inte göra det vanliga misstaget att bunta ihop all typ av mat. Att ekologisk mjölk är nyttigare än konventionell mjölk innebär inte nödvändigtvis att även ekologiskt vetemjöl är nyttigare än konventionellt vetemjöl.

Köttproduktionens djurskyddsaspekter är ytterligare en annan sak som Livsmedelsverket inte heller bör befatta sig med. Detta bör skötas av Jordbruksverket (nu när Djurskyddsmyndigheten läggs ner).

För övrigt anser jag att EU:s jordbrukssubventioner ska avskaffas.

Andra intressanta inlägg om detta av Jörgen Modin och
Johanna Söderlund.

2007-07-29