Vägavgifter på nybyggda vägar är ingen bra idé

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) öppnar i en intervju i DN för “bompeng”, d.v.s. avgift för att köra på nybyggda vägar i syfte att finansiera bygget.

Om det är så att näringslivet efterfrågar en ny väg för sina egna tunga transporter så kan det vara rimligt att ta ut avgift av tunga fordon som kör på denna väg.

Men att ta ut vägavgifter enbart i finansieringssyfte från privatbilister är ingen bra idé. Det är svårt att motivera varför det ska kosta att köra på nybyggda vägar, men vara gratis att köra på befintliga vägar.

I vissa fall kan vägavgifter på nybyggda vägar bli direkt skadligt. T.ex. om man tar ut avgift på nybyggda kringfartsleder kring större städer, som Förbifart Stockholm. Då riskerar man att den nya vägen blir underutnyttjad och folk istället fortsätter att åka genom stan. Det var så Dennispaketet var tänkt att fungera, dessbättre blev det inte av.

Faktum är att det vore bättre att göra tvärt om mot vad Torstensson föreslår, ta ut avgifter på gamla vägar för att finansiera nya vägar som blir gratis att köra på. För det är oftast på gamla vägar som trafiken ställer till mest problem. Om trafiken på en planerad ny väg skulle ställa till lika stora (eller större) problem än på befintliga vägar så bör denna nya väg inte byggas!

Det är helt OK att ta ut avgifter för att köra på vägar. Men kriteriet för vilka vägar som ska vara avgiftsbelagda bör vara något helt annat än att vägen är nybyggd. Istället bör avgifterna tas ut på de vägar där trafiken ställer till mest problem i form av trängsel och lokal miljöpåverkan. Trängselavgifter av den typ som nyligen prövats i Stockholm är ett bra exempel på det. Avgifterna bör också optimeras för att minska problemen, snarare än att dra in så mycket pengar som möjligt.

2006-11-04