Varning för politisk klåfingrighet

I en rapport till regeringen påstås att utsläppsrätter inte räcker, det krävs offentligt finansierad forskning och teknikutveckling också.

Rapporten har en viktig poäng i att klimatfrågan är global och långsiktig. Det är meningslöst att satsa på utsläppsminskningar på ett par procent på nationell nivå till 2012, istället måste vi satsa på stora utsläppsminskningar globalt på längre sikt. Redan idag borde vi skifta fokus från 2012 till 2020 som nästa milstolpe, och från Sverige till EU.

För att uppnå de stora minskningarna på lång sikt förespråkar rapporten ökad offentligt finansierad forskning och teknikutveckling, som komplement till (inte ersättning för) ekonomiska styrmedel som koldioxidskatt och utsläppsrätter.

Det är nog en god idé att satsa mer offentliga medel på forskning och teknikutveckling som siktar på klimatproblemet. Det finns dock en stor risk för en skadlig politisk klåfingrighet. Om politiker pekar ut specifika tekniska lösningar (vindkraft, etanol, kärnkraft eller vad det nu kan vara) så riskerar det leda till att lovande projekt läggs ner i förtid när den politiska majoriteten skiftar, eller till att ohållbara projekt hålls under armarna för länge p.g.a. politisk prestige. Det har vi sett exempel på.

Därför bör politiker avhålla sig från att peka ut specifika tekniska lösningar och istället ge stöd på ett mer generellt plan. Ett bra sätt att stödja forskning är att öka anslagen till universitetens naturvetenskapliga och tekniska forskning. Det är också viktigt att det offentliga stödet inskränker sig till just forskning och teknikutveckling, subventioner till anläggningar i kommersiell drift måste undvikas.

2007-03-28