Veteranbilar bör betala fordonsskatt

S.k. veteranbilar, d.v.s. bilar äldre än 30 år, är befriande från fordonsskatt.

Med tanke på att dessa bilar släpper ut stora mängder miljö- och hälsofarliga luftföroreningar (partiklar, kväveoxider, cancerframkallande kolväten) vid körning är det märkligt att de inte behöver betala fordonsskatt, medan modernare och renare bilar betalar skatt. Därför bör detta specialregel tas bort och veteranbilar betala fordonsskatt enligt samma regler som övriga bilar.

Den som har en veteranbil utan att köra den har möjlighet att avregistrera den, och då slipper man både fordonsskatt och försäkring.

Alla bilar som saknar katalysator släpper ut väsentligt mer luftföroreningar, och bör därför betala högre fordonsskatt än modernare och renare bilar. Sådana bilar kommer snart att få högre skrotningspremie för att de ska bort från vägarna. Genom att även höja fordonsskatten kan de försvinna ännu snabbare.

(Observera att detta inlägg inte handlar om klimat och koldioxid.)

2007-11-23