Elskatteupproret

Det går att förstå logiken bakom att ha hög skatt på cigaretter och sprit, men varför hamnar el i samma kategori? Det är helt orimligt att halva elräkningen består av skatt.

Det är hög tid att sätta stopp för ytterligare höjningar av elskatten och istället börja sänka den.

Finansminister Magdalena Andersson (S) medger att elskatten huvudsakligen är fiskal (för att få in pengar till statskassan), men hon försöker också få det till att den skulle gynna miljön genom att stimulera effektivare energianvändning.

Andersson pratar här i nattmössan.

Det kan vara lätt att tro det om man är ekonom, men den som har insikt i hur dagens elproduktion i Sverige fungerar vet att så inte är fallet . För precis som professor Runar Brännlund och Elskatteupproret påpekar är elskatten inte något som går att motivera av miljöskäl.

Sverige har nämligen en stor andel elproduktion där miljöpåverkan (och produktionskostnaden) på marginalen är i stort sett noll, istället finns det en betydande kostnad och miljöpåverkan för att bygga nya kraftverk. Det gäller främst kärnkraft, vindkraft och solceller. I vissa fall också vattenkraft (om vattenmagasinen är fulla) och kraftvärme (om man ändå behöver värmen).

Det är först vid bristsituationer (som vid extremhettan sommaren 2018) som vi tvingas importera en betydande andel dyr och smutsig el från utländska kol- och naturgaskraftverk.

Vill man styra elkonsumtionen för att minska miljöpåverkan bör man uppmuntra till tillfälligt minskad användning när det är brist i systemet snarare än generellt minskad användning.

Att människor svarar på ekonomiska incitament är något som varje aspirerande ekonom får lära sig. Tack vare den nordiska elbörsen (Nordpool) finns det incitament till detta genom rörligt elpris. Men elskatten är utformad på ett sätt som motverkar detta incitament, eftersom den relativa prisskillnaden blir lägre.

Med modern teknik är det möjligt att anpassa konsumtionen utan större uppoffringar i livskvalitet. Det går att automatiskt styra laddning av elbilar, värmepumpar och liknande efter elpriset. Dessutom kan investeringar i batterilagring bli lönsamt. Detta skulle inte bara minska miljöpåverkan, utan också leda till minskad sårbarhet för elavbrott.

Medborgerlig Samling vill helt avskaffa dagens elskatt som drabbar konsumenterna. Istället vill vi införa en produktionsavgift på energi som är producerad med bränslen som orsakar skadliga utsläpp. Elproduktion som är utsläppsfri ska vara avgiftsfri.

med Christoffer Lernö
2020-01-15

MED ställer sig bakom Elskatteupproret