Hemarbetets framtid

Coronapandemin har tvingat fram ett 1,5 års långt globalt fullskaleexperiment i hemarbete för kontorsjobb. I början fanns det farhågor för att detta skulle leda till minskad produktivitet och vantrivsel, men när man började utvärdera efter ett år blev många överraskade av hur bra det hade fungerat. Många farhågor kom på skam. Nu är det många som vill fortsätta jobba hemifrån helt eller delvis även efter pandemin, och många arbetsgivare är positiva till detta.

I Sverige finns det dock ett helt onödigt hinder för detta, nämligen våra arbetsmiljöregler. Om en anställd jobbar större delen av tiden hemifrån blir arbetsgivaren ansvarig för den fysiska arbetsmiljön i hemmet (gäller främst ergonomin), och detta har gett en del arbetsgivare kalla fötter eftersom man då tvingas ordna kontorsmöbler och datorutrustning till sina anställdas hem. Den arbetsgivare som vill vara flexibel och möjliggöra både hemarbete och traditionellt arbete på kontor drabbas av extra kostnader för dubbla arbetsplatser. Vissa arbetsgivare väljer att ta denna extra kostnad, men vi kan inte räkna med att alla har möjlighet att göra det. Arbetsgivare med snävare marginaler tvingas då att antingen ålägga alla anställda att huvudsakligen jobba från kontoret, även om arbetet kan göras lika bra hemifrån, eller att helt avveckla kontoret och tvinga alla anställda att jobba hemifrån hela tiden.

Detta har inte fått genomslag ännu då man sett mellan fingrarna på dessa arbetsmiljöregler under pandemin, men nu när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete tas bort i slutet av september 2021 kommer detta att ställas på sin spets.

Det är alltså brådskande att ta tag i denna fråga, så att inte en unik möjlighet till ett flexiblare arbetsliv går förlorad. Frivilligt hemarbete har många fördelar, både för individ och samhälle. Minskad pendling leder till mindre trängsel i trafiken, minskad miljöbelastning och tidsbesparing. Det så kallade livspusslet blir lättare att lösa för många. Det blir lättare att bosätta sig utanför storstäderna utan att behöva ge upp karriären.

Detta bör kunna lösas genom att arbetsgivare inte hålls ansvariga för ergonomi och fysisk arbetsmiljö för anställda som väljer att arbeta hemifrån eller på annan plats utanför arbetsgivarens kontroll (till exempel från ett kafé eller ett kontorshotell). För att inte drabbas av orimliga kostnader för att själva införskaffa lämplig utrustning bör anställda som huvudsakligen arbetar hemifrån kunna göra skatteavdrag för inköp av detta, precis som företag redan kan göra.

Det är väl inte meningen att arbetsmiljöreglerna ska leda till att anställda i praktiken blir omyndigförklarade? Det är ovärdigt att inte låta vuxna medborgare ta ansvar för ergonomi och arbetsmiljö i sin egen bostad. Och det är orimligt att arbetsgivare ska behöva kontrollera arbetsmiljön i en anställds bostad.

2021-10-10

Hemarbetets framtid