Kärnkraft skapar inte beroende av Ryssland eller Kina

Miljöpartiets senaste drag i sin envetna kamp mot kärnkraft är att hävda att den gör oss beroende av Ryssland och Kina. Det hävdar Lorentz Tovatt (SvD 10/2) och Per Bolund, Jakop Dalunde, Maria Ferm (Aftonbladet 12/2) samt Karin Pleijel, Lorentz Tovatt (GP 19/2).

Vi instämmer i att beroende av Ryssland eller Kina kan vara problematiskt. Vi bör undvika att den typen av regimer, eller bolag som kontrolleras av dem, äger viktig infrastruktur i Sverige eller Europa. Det gäller storskalig energiproduktion, som kärnkraft, vattenkraft eller vindkraftparker, elnät, mobiltelefonnät, hamnar, flygplatser etc. Ensidigt beroende av import av bränsle kan också vara problematiskt, vilket Tysklands beroende av rysk naturgas är ett tydligt och aktuellt exempel på. Det är en viktig fråga som bör tas på största allvar både i Sverige och i EU, det handlar om mycket mer än kärnkraft och elproduktion.

Det bästa sättet för Sverige och EU att undvika energiberoende är att bygga upp ett system för tillverkning och typgodkännande av små modulära reaktorer (SMR). Då kan man uppnå effektiv serietillverkning och snabbt driftsättande, jämförbart med stora vindkraftverk idag. Små modulära reaktorer utplacerade där elen behövs ger ett robustare elsystem och kräver mindre investeringar i elnät än stora vindkraftsparker som placeras där det blåser bra och ingen protesterar, ofta långt från elkonsumenterna.

Till skillnad från de fossila bränslena olja och naturgas finns världens uranfyndigheter inte huvudsakligen i problematiska länder. Kanada och Australien är världsledande på utvinning och export av uran. Det finns även uranfyndigheter i Sverige, men tack vare Miljöpartiet är det förbjudet att utvinna dem.

Sverige har oavbrutet haft kärnkraft i drift sedan 1963. 1985-1999 hade vi 12 reaktorer i drift och vi importerade då mer uran än vi gör idag. Vi har infrastruktur och kompetens för att bygga och driva reaktorer på egen hand. Vi har ett statligt energibolag, Vattenfall, som byggt kärnkraft tidigare som som kan göra det igen om regeringen ger tummen upp. Vi har även inarbetade kanaler för att importera kärnbränsle, och vi gör det från ett flertal länder där Ryssland bara är ett. Om Ryssland av någon anledning skulle vägra sälja uran till oss kan vi enkelt skifta över till andra leverantörer. Det finns ingen anledning till att nya reaktorer i Sverige skulle ändra den här bilden, eller plötsligt göra oss beroende av Ryssland eller Kina.

2022-02-24

Kärnkraft skapar inte beroende av Ryssland eller Kina