Långsiktigt rimliga bränslepriser

Den senaste tiden har vi fått se rekordhöga priser på bensin och diesel. Regeringen talar om “Putinpriser” och antyder att det uteslutande handlar om omvärldsfaktorer. Det är emellertid långt ifrån sanningen. Hälften av bensinpriset och 40 procent av dieselpriset består av skatt, och den skatten har successivt höjts år efter år. Vi har dessutom den så kallade reduktionsplikten som kräver att en viss andel av bränslet ska bestå av biobränsle, vilket bidrar till en markant fördyring av särskilt diesel.

Bränslepriser på dagens nivåer drabbar inte bara hushåll som är beroende av bilen för arbetspendling och vardagsärenden. Det slår också hårt mot jordbruk och företag i en lång rad branscher. I kombination med likaledes höga elpriser riskerar detta generera både arbetslöshet och inflation.

Regeringen vill nu tillfälligt sänka bränsleskatten, och ge ett engångsbidrag till alla bilägare. Moderaterna kontrar med att tillfälligt sänka bränsleskatten ännu mer.

Medborgerlig Samling var kritiska mot hur man hanterade vinterns höga elpriser med kortsiktiga panikåtgärder, och nu ser vi samma sak upprepas igen. Vårt svar är i båda fallen en långsiktigt hållbar politik.

Vi vill avskaffa elskatten helt och har en rad förslag för att förstärka Sverige elproduktion, bland annat att öppna för ny kärnkraft.

Vi vill att bränslepriserna i Sverige ska vara på ungefär samma nivå som i våra grannländer, inte nästan högst i världen. Det åstadkommer vi genom att sluta ta ut moms på bränsleskatten, sänka bränsleskatten och sänka ambitionsnivån i reduktionsplikten.

Kriget i Ukraina har tydliggjort hur angeläget det är att minska Europas beroende av importerade fossila bränslen. Sverige bör bidra till detta, men det finns ingen anledning att vi ska vara mycket mer ambitiösa än alla andra. Sveriges reduktionsplikt är så ambitiös att vi tvingas importera biobränslen för att ersätta importerad olja, det är inte någon lysande strategi. I synnerhet inte då en betydande del av den etanol som blandas ut i bensinen importeras från Ryssland. En forcerad utökning av biobränsleproduktion riskerar dessutom konkurrera med livsmedelsproduktion, vilket vore olyckligt i ett läge där kriget har rest varningstecken för global brist på mat.

Därför bör vi sänka ambitionsnivån i reduktionsplikten till att motsvara de krav som EU ställer, 14 procent till 2030. För diesel överträffar vi redan EU:s krav. Vi bör omgående sänka till den nivån och sedan låta den ligga kvar där. För bensin har vi en bit kvar, men Sveriges mål är mycket mer ambitiöst, så vi kan justera ner vårt mål till EU:s krav.

2022-04-09

Långsiktigt rimliga bränslepriser