Miljöpartiets storskaliga drömmar

Miljöpartiet anser att Sverige bör storsatsa på havsbaserad vindkraft, 90 TWh till 2040 vill de ha.

Det är intressant att se hur Miljöpartiet utvecklats över tid. Sprungen ur 1970-talets miljörörelse som vurmade för det småskaliga och det lokala, och vars hårdnackade kärnkraftsmotstånd delvis handlade om att kärnkraften sågs som alldeles för storskalig. Nu är de istället de främsta företrädarna för storskaliga system som havsbaserad vindkraft och höghastighetståg.

Vindkraftverk var ursprungligen ganska små, men har utvecklats till att bli allt större. Från 55 kW 1983 till 10 MW idag.

Under några decennier såg man en liknande utveckling för kärnkraft, effekten på en reaktor ökade från runt 600 MW upp till 1600 MW. Men nu ser utvecklingen annorlunda ut, det nya konceptet små modulära reaktorer (SMR) möjliggör att man kostnadseffektivt bygger kärnkraftsreaktorer på 50-100 MW.

Vindkraft byggs uteslutande i stora parker där det är bra vindläge och där man lyckas få tillstånd, utan hänsyn till var elbehovet finns och hur elnätet ser ut. Med havsbaserad vindkraft blir detta ännu tydligare, eftersom elbehovet långt ute till havs är obefintligt.

Vindkraft framhålls som billigt, men man blundar för de dolda kostnaderna i form av ökade behov av elnätsinvesteringar och balanskraft. Miljöpartiet vill till och med subventionera havsbaserad vindkraft genom att slopa anslutningskostnaden till elnätet.

Under det senaste decenniet har Sverige avvecklat stabil och planerbar kärnkraft och byggt ut väderberoende vindkraft. I kombination med bristfälliga investeringar i elnätet har detta lett till att Sveriges elsystem fungerar allt sämre. Elpriserna varierar kraftigt mellan delar av landet, och över året. Flera gånger de senaste åren har vi varit nära akut effektbrist. Tidigare har elsystemet främst varit ansträngt under kalla vinterdagar, men nu börjar vi se höga elpriser i södra Sverige under somrarna också, vilket Svenskt Näringsliv uppmärksammar.

Medborgerlig Samling väljer en annan väg än Miljöpartiet. Istället för en planekonomisk storsatsning på jättelika vindkraftsparker långt ifrån elkonsumenterna behöver vi öppna för mer elproduktion nära konsumenterna. Vi behöver minska beroendet av elnätet och bygga elproduktion där den behövs. Solceller på byggnader för lokal användning, eventuellt i kombination med batterilagring är ett sätt. Medelstora kraftverk som byggs där elbehovet är stort är ett annat, och här kan små modulära reaktorer bli intressant.

Vi utesluter inte att havsbaserad vindkraft kan vara lämpligt på några ställen, men man måste ta hänsyn till var elbehovet finns och var det finns kapacitet i elnätet. Framförallt är det inte vettigt att idag besluta att detta ska vara den huvudsakliga lösningen för de närmsta 20 åren. Vi säger nej till subventioner och nationella mål för specifika energikällor, eftersom detta kan förhindra nya bättre energilösningar.

med Christoffer Lernö
2021-05-30

Miljöpartiets storskaliga drömmar