Oansvarig elprispopulism

Moderaterna vill införa ett pristak på el. Samtidigt varnar Svenska Kraftnät för akut effektbrist kommande vinter, vilket kan leda till att elen helt enkelt stängs av.

Att i dagens svåra läge införa den typen av statliga prisregleringar som Moderaterna föreslår riskerar att ytterligare förvärra obalanserna och öka risken för akut effektbrist. Det är välkänt att prisregleringar ofta leder till brist, och det finns ingen anledning att tro att det blir annorlunda den här gången. Höga elpriser ger incitament att spara på el, vilket är nödvändigt i en bristsituation. Det är lite märkligt att Moderaterna inte förstår grundläggande marknadsekonomi.

Få tycker att höga elräkningar är roligt, men de allra flesta föredrar trots allt en hög elräkning framför att inte få någon el alls. Bättre att spara el själv, efter egna förutsättningar, framför att tvingas på en ransonering som man inte har någon kontroll över.

Däremot är det rimligt att se över beskattningen av el. Medborgerlig Samling föreslår att elskatten avskaffas helt, vilket innebär att elen skulle bli 45 öre billigare per kWh. Detta bör inte ses som en tillfällig krisåtgärd, utan göras permanent. Vi behöver en långsiktigt hållbar politik, inte panikartade krisåtgärder.

Om Sverige hade fört en rimlig energipolitik de senaste decennierna så hade vi kunna ha både låga elpriser och stabil elförsörjning. Istället har vi fått förtida avveckling av planerbar kärnkraft och forcerad utbyggnad av väderberoende vindkraft, vilket lett till stora obalanser med höga och volatila elpriser. Moderaterna är medansvariga till detta eftersom de (liksom Kristdemokraterna) ingick i Energiöverenskommelsen 2016 som banade vägen för den förtida stängningen av Ringhals 1 och 2, och hoppade inte av förrän december 2019, när det var för sent att rädda Ringhals.

För att ta oss ur detta behöver vi mer planerbar elproduktion, särskilt i södra Sverige. Vi måste ge bättre förutsättningar för kraftvärme från biobränsle och avfallsförbränning, det finns outnyttjad kapacitet som relativt snabbt kan tas i anspråk om regelverk och skatter görs mer förmånliga. Kraftvärmeverk bör inte känna någon “klimatångest” eller straffbeskattas för att de eldar avfall som innehåller plast från fossila råvaror. I dagsläget är alternativet att lägga avfallet på soptipp och elda fossil olja i Karlshamn eller importera el producerad av kolkraft eller rysk gas. Att tillverka plast från fossila råvaror och sedan elda upp den är inte långsiktigt hållbart, men vi har mer akuta problem att fokusera på just nu.

Vi måste bevara och effektivisera vattenkraften som nu hotas i och med omprövning av tillstånd. Många vattenkraftverk har funnits i över hundra år, och det kan inte vara högsta prioritet att åtgärda dessa just nu. När vi fått ordning på elförsörjningen kan vi börja kolla på vattenkraftens miljökonsekvenser.

Framförallt behöver vi öppna upp för att bygga ny kärnkraft, då gärna i form av s.k. små modulära reaktorer (SMR). Dessa möjliggör typgodkännande, så att man i snabb takt kan bygga flera av samma modell, utan ny lång tillståndsprocess för varje enhet. Idag finns det märkliga regler som säger att maximalt tio reaktorer får vara i drift samtidigt och då bara vid Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. Dessa regler måste avskaffas för att på allvar möjliggöra Små Modulära Reaktorer, som kan bli många och bör placeras där elbehovet är störst.

2022-08-17

Oansvarig elprispopulism