Regeringens oansvariga politiska spel hotar Sveriges elförsörjning

Den 31 augusti löper tiden ut för Miljöpartiets Per Bolund, miljö- och klimatminister, att skriva under beslutet om kärnkraftens slutförvar. Gör han inte detta tvingas Sveriges elproduktion från kärnkraft att stoppas från 2024. Detta är nämligen den tidpunkt då mellanlagret CLAB vid Oskarshamns kärnkraftverk väntas bli fullt.

På bara några år kommer vi i Sverige därmed att förlora i stort sett hela vår elproduktion från kärnkraft, vilken 2020 stod för ca 30 procent av den totala elproduktionen. Även om vindkraftens andel av elproduktionen ständigt ökar, bidrar den inte till stabilitet i det svenska elnätet. Den är varken reglerbar eller planerbar, och hjälper föga när Sverige förbrukar som mest el – under kalla, vindstilla vinterdagar. Således väntas regeringens ickebeslut leda till växande kris på elmarknaden, med kraftigt stigande priser och ransonering i södra Sverige.

Rent tekniskt är lösningen för Sveriges slutförvar sedan länge färdigutredd. Berörda kommuner och myndigheter har gett sina medgivanden i samtliga instanser. Även statliga Vattenfall uppmanar regeringen att skyndsamt komma till beslut. Frågan ligger således nu endast hos regeringen och den miljöpartistiska ministern Bolund. För att kunna förhala frågan ytterligare pratar de därför nu om att bryta ut frågan om utbyggnad av CLAB och besluta om detta först, före frågan om slutförvaringen. Oskarshamns kommun kräver dock att båda besluten ska fattas samtidigt, då kommunen ej tillåter utökning av mellanlagret utan att det finns ett beslut om slutförvar.

Ett av Miljöpartiets viktigaste argument mot kärnkraften har länge varit att avfallsfrågan inte är löst. Så det är med viss ironi som det enda nu kvarvarande hindret mot denna lösning är de själva. De kommer alltså knappast frivilligt att bidra till en lösning av avfallsfrågan. Om inte Stefan Löfven på något sätt lyckas vrida om armen på Bolund, kommer det inte att bli något beslut. Skulle Miljöpartiet backa nu missar de ju chansen att kunna uppfylla partiets hela ursprungliga syfte, nämligen att avveckla svensk kärnkraft! Då gör det mindre för dem om de skulle åka ur Riksdagen 2022.

Det är i sammanhanget intressant att jämföra med vår granne i öst, Finland. Där har kärnkraftsfrågan aldrig varit lika politiskt laddad som här. De har istället varit pragmatiska och prioriterat en stabil elproduktion framför politiska nycker. Därför har de redan börjat bygga sitt förvar – enligt den svenska designen.

Över hela världen, i alla tider, har en ökad tillgång till energi skapat ökat välstånd och utveckling. Alltsedan Centerpartiet under Fälldin i början av 70-talet svängde till att bli kärnkraftsmotståndare har det svenska välståndet hotats. Regeringar av alla färger har – medvetet eller omedvetet – skapat hinder, osäkerhet och olönsamhet för branschen. Vi i partiet Medborgerlig Samling menar att den politiken har varit känslostyrd och har byggt på okunskap om vad som en gång skapade ett stabilt och hållbart elsystem för Sverige. I ljuset av IPCC:s senaste rapport om klimatet är det snarare så att vi behöver satsa mer på kärnkraften och undanröja alla de hinder som tidigare regeringar och riksdagsmajoriteter skapat.

På torsdag har regeringen sammanträde. Detta är med all säkerhet sista chansen för regeringen att lösa frågan i tid.

med Robert Lundkvist
2021-08-25

Regeringens oansvariga politiska spel hotar Sveriges elförsörjning