Stoppa fondförmynderiet!

Pensionsmyndigheten meddelar att 269 fonder försvinner från premiepensionssystemet. Det innebär att nära en tredjedel av fonderna försvinner.

Detta beror på nya och hårdare regler för att få vara med, som kommer som en reaktion på att det förra året uppdagades allvarliga oegentligheter i några av fonderna. Ni kanske minns Allra, Falcon eller Solidar?

Dessa problematiska fonder togs dock bort redan tidigare, och problemet borde därmed varit löst. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som aldrig riktigt gillat att man kunnat välja relativt fritt i ett stort utbud av fonder, vädrade morgonluft och såg till att flytta fram sina positioner. Socialdemokraterna tyckte att man bara borde ha ca 10 fonder att välja bland, och Miljöpartiet ville att bara fondbolag med ”aktivt hållbarhetsarbete” ska tillåtas. De borgerliga partierna, som också ingår i överenskommelsen om pensionssystemet, lyckades hålla emot lite men accepterade till slut dessa nya regler, som innebär att en tredjedel av fonderna försvinner och att ”minimikrav på hållbarhetsarbete” införs.

Hållbarhetsarbete kan ju låta bra, men problemet är att det är ett mycket luddigt begrepp som, om Miljöpartiet får vara med och bestämma, i praktiken riskerar bli vad som för tillfället är politiskt korrekt, t.ex. genuscertifiering, ekologisk mat eller kärnkraftsförbud.

Typiskt att några rötägg ska leda till att man kastar ut en tredjedel och inför detta förmynderi. Folk anses inte mogna att själva välja fritt hur en del av deras pensionspengar ska förvaltas, utan man får bara välja bland ett krympande utbud av statligt godkända fonder.

Detta är en kraftig överreaktion på ett tämligen begränsat problem, som dessutom delvis missar målet. Det går att spara i fonder utanför premiepensionssystemet. Många kan placera sin tjänstepension i valfria fonder, och det är inte ovanligt att spara i fonder på eget bevåg utanför pensionssystemet.

Finansinspektionen ska granska alla fonder på marknaden, och om oegentligheter upptäcks så bör tillståndet dras in helt. Men utöver det bör det inte finnas något ytterligare urval. Tvärtom bör
premiepensionssystemet öppnas upp för alla fonder på marknaden. Man bör även kunna spara i enskilda aktier och andra värdepapper. Förslagsvis skulle man kunna ha samma regler som på ett investeringssparkonto.

Man skulle dessutom kunna låta bankerna sköta det hela, precis som de sköter investeringssparkonton idag, och skötte individuell tjänstepension tidigare. Därmed skulle det inte behövas någon särskild myndighet för det hela.

Varje medborgare bör få ta ansvar för sin egen premiepension, utan statliga pekpinnar. Staten ska inte bestämma vilka fonder som är bra för dig, och inte bestämma vad som är godtagbart “hållbarhetsarbete” så länge som verksamheten bedrivs lagligt.

2019-01-28

Stoppa fondförmynderiet!