Strukturell diskriminering och socialism

Efter att ha läst Tobias Smedbergs kommentar på det förra inlägget så slog det mig att Masoud Kamalis begrepp “strukturell/institutionell diskriminering” faktist tillför något väsentligt, om man är socialist.

Jag förnekar inte att det förekommer diskriminering av invandrare på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Men jag tror inte på någon “etisk maktordning”, och jag tycker inte att begreppet “strukturell/institutionell diskriminering” tillför något, det leder inte till någon lösning.

Att invandrare har svårt att få jobb och bostad beror huvudsakligen på att arbets- och bostadsmarknaderna i Sverige fungerar dåligt p.g.a. för mycket regleringar. Dessa regleringar drabbar både svenskar och invandrare, men de har en tendens att drabba invandrare hårdare. Det beror huvudsakligen på att regleringarna har gjort det dyrt och riskfyllt att anställa eller hyra ut bostad till en “olämplig” person, och då blir arbetsgivare och hyresvärdar obenägna att ta risker. Och för en svensk arbetsgivare/hyresvärd framstår det, helt naturligt, mer riskabelt att anställa/hyra ut till en invandarare än en svensk eftersom man har lättare att bedömma en person som är mer lik en själv.

Lösningen är att avreglera och göra det mindre riskfyllt att vara arbetsgivare/hyresvärd, det måste bli möjligt att anställa en olämplig person utan att riskera gå i konkurs. (Se tidigare inlägg.)

Men jag förstår att socialister inte tänker så eftersom de gillar regleringar, de har ju infört dem. Därför antar jag att socialister är betjänta av Masoud Kamalis strukturella diskriminerings-analys för att förklara hur socialismen drabbar invandrare. Om man inte vill avskaffa roten till det onda, socialismen med dess regleringar, så är det nog bra att vara medveten om dess effekter och i möjligaste mån försöka lindra dem.

Kort sagt, socialism och regleringar i Sverige drabbar invandrare hårdare än svenskar, och därför måste socialisterna hitta på begrepp som “strukturell/institutionell diskriminering” för att förstå det.

4 kommentarer to “Strukturell diskriminering och socialism”

 1. Lennart Regebro säger:

  Vad man skulle kunna säga är att strukturell eller institutionell diskriminering är när man (avsiktligt eller inte) inför regler och lagar som resulterar i ökad diskriminering. Och då är ju både dom lagar som lägger hela risken på hyresvärden eller arbetsgivaren faktiskt just precis detta.

 2. Gunnar Spindelkrok säger:

  “Det måste bli möjligt att anställa en olämplig person utan att riskera gå i konkurs”.

  Detta är inte Alliansens politik. Det är vänstern som vill att diverse olämpligt folk ska kunna anställas utan krav på motprestation. Men jag håller med Dig i att man inte ska behöva gå i konkurs om man anställer en odugling, åtminstone de första veckorna borde företagare kunna låta bli att betala arbetsgivaravgift.

 3. InstaHippo » Strukturell säger:

  […] Men jag f?rst?r att socialister inte t?nker s? eftersom de gillar regleringar, de har ju inf?rt dem. D?rf?r antar jag att socialister ?r betj?nta av Masoud Kamalis strukturella diskriminerings-analys f?r att f?rklara hur socialismen drabbar invandrare.5 […]