Legitim facklig blockad på Lidingö

Kommunal har legat i konflikt med den privata förskolan Strålarna på Lidingö för att förmå den att teckna kollektivavtal. Nu har arbetsgivaren tecknat kollektivavtal. Se artikel i DN.

Så vitt jag kan bedöma så var denna blockad legitim. De anställda var medlemmar i Kommunal och efterfrågade kollektivavtal, men arbetsgivaren sa nej. Facket gjorde helt rätt som tog strid för sina medlemmars intresse, det är det facket är till för. Blockaden tämligen mild, bara stopp för övertid och nyanställningar. Inga sympatiåtgärder från andra fack eller mot andra arbetsgivare förekom.

Det duger inte att som arbetsgivaren säga att “Det är Kommunal som uppviglar personalen mot arbetsgivaren”. Det är att omyndigförklara de anställda. Om de anställda säger att de vill ha kollektivavtal, och ber facket om hjälp för att få det, så måste man lita på att de faktiskt vill det och inte blivit “uppviglade” av facket.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.