Trängselskatt till hösten

Regeringen har nu äntligen lagt en proposition om att trängselskatten i Stockholm ska återinföras permanent från 1 augusti i år.

Systemet kommer i huvudsak fungera som under det tidigare försöket, samma betalstationer och samma avgifter. Men några ändringar blir det.

Juli månad blir avgiftsfri. Det är dumt, trängselskatten borde tas ut året om. Trängsel och lokala miljö- och hälsoproblem finns även i juli.

Taxi och färdtjänst ska inte längre vara undantagna. Det är bra eftersom taxi och färdtjänst bidrar lika mycket till trängseln som vanliga bilar. Ju färre undantag desto bättre. Se tidigare inlägg om detta.

Miljöbilar ska fortsatt vara undrantagna, men bara i fem år. Det är illa att man behåller den väldigt vida definitionen av “miljöbil” som bl.a. inkluderar alla E85-bilar. Om man nu ska ha undantag för “miljöbilar” så borde man använda den mer restriktiva definition som används i den nya miljöbilspremien. Helst borde man tagit bort undantaget för miljöbilar redan nu, men det är bra att man begränsar det till fem år.

Trängselskatten blir avdragsgill. Det är rimligt att den som får dra av kostnader för bränsle m.m. (inklusive bensinskatt) för arbetsresor även får dra av trängselskatten. Sen så kan man diskutera hur avdragsrätten för arbetsresor bör se ut, men det är en annan fråga.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.