Rimligt förslag om kameraövervakning

En sosse och en folkpartist föreslår på DN Debatt att lagen ändras så att kameraövervakning av offentlig plats tillåts i större utsträckning.

Det är ett rimligt förslag. Kameraövervakning av offentlig plats är inte per automatik integritetskränkande eftersom man ändå kan bli “manuellt” övervakad där. För att det ska vara godtagbart bör dock en rad villkor vara uppfyllda:

  • Kameraövervakningen ska vara öppen, d.v.s. kamerorna ska vara synliga eller så ska det finnas skyltar som upplyser om övervakningen. Detta lär också förstärka den avskräckande effekten på potentiella brottsligenar.
  • Bilderna och all annan information som automatiskt extraheras ur bilderna får bara lagras en kort period, förslagsvis en vecka. Enbart om det finns konkret misstanke om ett allvarligt brott får informationen lagras längre, och då bara den information som krävs för att utreda detta brott, och bara så länge som krävs för utredningen. Brott som snatteri, nedskräpning, plankning, ringa narkotikabrott eller sexköp (som inte bör vara brottsligt alls) räknas inte.
  • Under alla omständigheter ska bara polis och åklagare ha tillgång till informationen, och det ska vara straffbart att “läcka” den till media eller andra.

Se tidigare inlägg.

2 kommentarer to “Rimligt förslag om kameraövervakning”

  1. libbe säger:

    Hahaha, tror du på allvar att det går att upprätthålla såna regler kring tillgänglig information? Spelade du hellre schack för sig själv på lunchrasten i plugget än hängde med klasskamraterna?