Ta luftföroreningar på allvar

Den senaste tidens stora fokusering på klimatproblemet har dessvärre lett till att problemet med luftföroreningar (t.ex. partiklar och kväveoxider) hamnat i skymundan. (Som jag skrivit tidigare så är det inte rimligt att betrakta koldioxid som en luftföroreningar.)

Därför är det välkommet att Dagens Nyheter tar upp problemet med luftföroreningar.

Åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid går inte alltid hand i hand med att minska luftföroreningar, ibland motverkar de varandra. I Sverige är trafiken den största källan till luftföroreningar, och en betydande källa till koldioxid. Många åtgärder har också satts in för att minska trafikens klimatpåverkan, tyvärr leder en del till att luftföroreningarna ökar.

  • Att byta bensinbilar mot dieselbilar leder en smärre minskning av koldioxidutsläppen men till en betydande ökning av kväveoxider och eventuellt en ökning av partiklarna (beroende på om dieselbilen har effektivt partikelfilter). Se tidigare inlägg.
  • Att byta bensinbilar mot E85-bilar leder eventuellt till minskning av koldioxidutsläppen (beroende på hur etanolen tillverkas), men luftföroreningarna blir ungefär samma. Indirekt kan detta dock leda till mer luftföroreningar eftersom den stora satsningen på E85-bilar tränger undan satsningar på andra tekniker som minkar både koldioxid och luftföroreningar (t.ex. biogas, elhybrider och vätgasbränsleceller). Se tidigare inlägg.

En stor källa till farliga partiklar är dubbdäck, därför diskuteras olika åtgärder för att minska användningen av dubbdäck. Här blir det ingen konflikt med klimatet, men det kan bli en konflikt med trafiksäkerheten. Men eftersom luftföroreningarna dödar fler än trafikolyckorna så kan det vara rimligt att införa hårda restriktioner mot dubbdäck även om det skulle leda till en viss ökning av trafikolyckorna. Det är inte rimligt att ha en nollvision för bara trafikolyckorna, politiken måste inriktas på att minska den totala mängden skador, sjukdomar och dödsfall. Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.