Rösta nej till FRA-lagen!

På onsdag 18 juni röstar riksdagen om den s.k. FRA-lagen (proposition 2006/07:63).

Den ger FRA möjlighet att avlyssna kommunikation i kabel som passerar landets gränser, och inte bara radiovågor i etern som nu. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det är det inte.

För att lyssna på radiovågor i luften behöver man inga särskilda befogenheter, det är bara att sticka upp en antenn i luften och börja lyssna. För att göra det i stor skala så krävs det givetvis en del resurser, men i princip kan vem som helst göra det.

Att avlyssna kabeltrafik är en helt annan sak. För att göra det måste man göra ingrepp i själva kabeln, och det är naturligtvis inte tillåtet att göra ingrepp i kablar som någon annan äger. Därför ger denna lag FRA extraordinära befogenheter att tvinga kabelägare att tillhandahålla avlyssning åt FRA. Det är något helt annat än att lyssna på radiovågor.

Det sägs att lagen innehåller en massa skyddsmekanismer som skyddar integriteten och förhindrar missbruk. Men problemet är att lagen ger FRA befogenhet och uppdrag att bygga upp en omfattande teknisk infrastruktur för storskalig avlyssning av kommunikation som går över Sveriges gränser, det handlar om telefoni, mobiltelefoni, SMS, epost, webbsurfning och mycket annat. Det finns inga tekniska gränser för vad som kan avlyssnas och vad man kan använda materialet till. När infrastrukturen väl är på plats är det lätt hänt att det med tiden blir en ändamålsglidning och spärrarna försvinner en efter en. Vem vet var det slutar?

Även om jag litar på den nuvarande riksdagen och regeringen så kan jag inte idag lita på nästa och nästnästa, eftersom jag inte vet hur de kommer att se ut. Jag vill inte sätta detta kraftfulla verktyg i händerna på okända kommande regimer.

Se tidigare inlägg.

4 kommentarer to “Rösta nej till FRA-lagen!”

 1. Åsa Hofberg-Pettersson säger:

  Mer väljardemokrati i stället för partidemokrati.
  Vi vill inte ha något Stasi i Sverige.

 2. anonym säger:

  rösta nej till FRA-Lagen, den som röstar JA var vänlig mot den personen

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Rösta på mig säger:

  […] där jag vill uppvärdera den personliga integriteten och ompröva inställningen till FRA och IPRED, samt hålla ögonen på teledatalagring, ACTA, m.m. Dessutom vill jag verka för en […]