Blanda inte ihop prostitution och människohandel

Tre ministrar skriver på DN Debatt om vad regeringen tänker göra för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Tyvärr så får man intrycket att regeringen på ett olyckligt sätt drar all form av prostitution över en kam. Därmed likställer man den människohandel som är rent slaveri (trafficking) med de svenska kvinnor som utan direkt tvång prostituerar sig. Det är inte bra eftersom samma åtgärder knappast är effektiva mot båda varianterna.

Det skrivs mycket om grov organiserad brottslighet och att rättsväsendet ska få bättre verktyg för att bekämpa den, så som hemlig rumsavlyssning (buggning) och brottsprovokation. Huruvia man överhuvudtaget bör tillåta buggning och brottsprovokation är i sig en intressant fråga, men jag lämnar den därhän för tillfället. Hur som helst kan den typen av åtgärder bara vara aktuella att tillämpa emot de som är misstänkta för grova brott. Människohandel är ett grovt brott och där kan sådana åtgärder vara aktuella.

Men att prostituera sig är inte olagligt, och att köpa sex betraktas inte som ett grovt brott. Och jag hoppas verkligen inte att man funderar på att kriminalisera prostitution eller börja betrakta alla sexköp som grova brott. Och det är ju helt orimligt att betrakta sexköp som organiserad brottslighet.

Det skrivs också lite om hur man ska ta hand om offren, och det är bra. Men jag tror att offer för trafficking (utländska kvinnor som oftast inte alls kan svenska eller vet något om det svenska samhället) och de socialt utslagna narkotikaberoende svenska kvinnor som utan tvång prostituerar sig är i behov av olika typer av hjälp.

En gemensam handlingplan för allt detta är ingen bra idé. Gör om, gör rätt.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.