EU:s orimliga förnybarhetsmål

EU har en målsättning att minst 20 procent av energin ska komma från förnybara källor till 2020, och kärnkraft räknas inte som förnybart. Detta borde inte vara något problem för Sverige som redan idag har mycket större andel (främst tack vare vattenkraften). Så enkelt är det dock inte, detta mål ska delas upp mellan medlemsländerna i en “bördefördelning” där länderna får olika nationella mål och Sverige verkar få 49 procent (!).

Nu används detta förnybarhetsmål som ett slagträ i den svenska kärnkraftsdebatten, Ola Alterå (c) menar att utbyggd kärnkraft i Sverige gör det svårare att uppnå målet om 49 procent förnybar energi. Och det har han ju rätt i ifall man ska tolka målet bokstavligt. Om man ökar mängden kärnkraft så blir den totala andelen förnybart mindre, även om den förnybara energiproduktionen inte minskar i absoluta tal.

Att en utbyggnad av kärnkraften (samtidigt som det förnybara bibehålls) leder till en totalt ökad produktion i Sverige och därmed möjlighet att konkurrera ut kolkraft i våra grannländer Danmark, Finland, Tyskland och Polen är tydligen mindre viktigt för Alterå. Att undvika utbyggnad av kärnkraft är tydligen viktigare än minska Europas totala utsläpp av växthusgaser (och dessutom minska utsläppen av partiklar, svaveloxider, kväveoxider och en massa annat skit som kolkraftverk släpper ut).

Detta förnybarhetsmål är alltså inte bara löjligt och onödigt, det kan bli direkt kontraproduktivt i arbetet att minska EU:s utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan. Avskaffa förnybarhetsmålet helt! Det räcker att EU har mål om minskade utsläpp av växthusgaser.

Se tidigare inlägg.

2 kommentarer to “EU:s orimliga förnybarhetsmål”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Lömska energimål i EU säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)