Värna fri grundforskning

Forskningsminister Tobias Krantz (fp) skriver i Ny Teknik att det är viktigt att staten satsar på fri grundforskning. På detta replikerar ledningen för Sveriges Ingenjörer och menar att staten uteslutande bör satsa på behovsmotiverad forskning.

Jag tycker precis som Krantz att fri grundforskning är viktig, och att staten huvudsakligen bör satsa på detta, för det lär ingen annan göra i någon nämnvärd omfattning. Behovsmotiverad forskning däremot, det kan och bör näringslivet huvudsakligen satsa på.

Statlig satsning på behovsmotiverad forskning leder lätt till att det satsas orimligt mycket på för tillfället politiskt korrekta områden. Alternativt så blir det förtäckt stöd till vissa industribrancher, se bara på alla satsningar på forskning inom fordonsteknik nu när Volvo och SAAB går dåligt. Inget av detta brukar leda till särskilt stora framsteg på längre sikt.

Det är bättre att behovsmotiverad forskning drivs av näringslivets och den framtida efterfrågan på produkter som de förutspår. Näringslivet har ett mycket tydligare egenintresse än staten av att satsa på rätt områden.

Naturligtvis kan och bör statliga universitet och högskolor engagera sig i den behovsmotiverade forskningen, och söka synergieffekter med grundforskningen. Men det bör ske i nära samarbete med näringslivet, och huvudsakligen finansieras av näringslivet.

Grundforskning är att betrakta som en positiv externalitet och man kan inte räkna med att näringslivet på egen hand lägger särskilt mycket resurser på det eftersom det sällan blir någon tydlig positiv effekt för just det företag som satsar. Därför är det motiverat att staten satsar på det.

Behovsmotiverad forskning leder ofta till en tydlig positiv effekt för just det företag som satsar, och det torde därför finnas tillräckliga incitament för företag att göra det på egen hand utan statlig finansiering.

Stå på dig Tobias, och lyssna inte på Sveriges Ingenjörer när det gäller forskning.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.