Skattepadadis och skattekonkurrens

Patrick Krassén skriver i Liberal Debatt om kampen mot skatteparadis. Krassén framhåller att institutionell konkurrens är bra, och menar att skatteparadis har en poäng därför att de bidrar till detta.

Jag håller inte riktigt med. Det är förvisso bra med skattekonkurrens så tillvida att olika länder beskattar sina egna invånare olika mycket, och att det är möjligt för mig som svensk att flytta till och bosätta mig i ett annat land med längre skatter om jag tycker att det svenska skattetrycket är för högt.

Men att jag som svensk kan komma undan den svenska kapitalbeskattningen genom att öppna konto i något skatteparadis som jag aldrig satt min fot i och fortsätta bo och verka i Sverige är något annat. Då uppstår en free-rider situation genom att jag kan fortsätta ta del av den svenska offentliga servicen utan att fullt ut betala de skatter som finansierar den. Jag är inte så säker på att det är positivt.

Den institutionella konkurrensen handlar ju inte bara om skattetryck utan också om den offentliga service som det finansierar. Dessutom är det risk att denna typ av skatteflykt leder till att skattetrycket inte sänks utan istället fördelas om till mer trögrörliga skattebaser, som fastigheter, låginkomsttagare och lokala tjänster, och det kan vara negativt.

Och som Krassén påpekar så används skatteparadis även till att tvätta pengar från regelrätt brottslighet, och det är definitivt inte positivt.

Därmed inte sagt att det är OK att använda vilka metoder som helst för att bekämpa skatteparadis och penningtvätt. Här kan jag instämma i Krasséns oro, se tidigare inlägg.

Jag tycker förvisso att det svenska skattetycket är alldeles för högt, men det bör i första hand bekämpas genom politiskt engagemang i Sverige.

4 kommentarer to “Skattepadadis och skattekonkurrens”

  1. Per Altenberg – Ett Liberalare Sverige » Blog Archive » En ekonomisk politik bortom krisen säger:

    […] Bloggar: Seved Monke, Den hälsosamme ekonomisten, Ekonomistas, Mathias Sundin, Sloped Curve, Alliansfritt Sverige, Mikael Ståldal. […]

  2. Per Altenberg – Ett Liberalare Sverige » Blog Archive » Socialdemokraterna skriker ännu högre säger:

    […] Bloggar: Seved Monke, Sebastian Hallén, DN. […]

  3. Patrick säger:

    Jag förstår invändningen om free rider-problematiken. Men med den logiken skulle man kunna kalla alla som netto får ut mer av välfärdsstaten än de betalar in i skatt för free riders. Och visst öppnar fria kapitalflöden upp för att kapital som skattebas lämnar landet, men vinsten av fria kapitalrörelser torde vara större på totalen. Risken att kapital lämnar landet pga för hög beskattning vill jag mena är en sund grimma på politiska amibitioner att införa för den inhemska kapitalbildningen skadliga och nationalekonomiskt orimliga skatter.