Otrygga anställningar

I valrörelsen så förekom det i media uppgifter att Vänsterpartiet ville införa en straffskatt på vikarier. Jag blev nyfiken på vad detta egentligen rörde sig om och ställde en fråga direkt till Vänsterpartiet, som svarade så här:

Självklart vill vi inte höja arbetsgivaravgiften för vikariat – det skulle ju riskera att arbetsgivare blir snålare med att bevilja tjänstledighet och öka risken för diskriminering av exempelvis gravida kvinnor.

Vänsterpartiet har däremot föreslagit en högre arbetsgivaravgift på anställningsformen “Allmän visstidsanställning”, vilket är tidsbegränsade anställningar som inte är vikariat.

Visstidsanställningar är idag nästan lika vanliga som tillsvidareanställningar bland unga mellan 19 och 25 år. I praktiken handlar det ofta om tim- och behovsanställningar där man inte vet från dag till dag om eller hur mycket man får arbeta. Det är de här otrygga anställningarna vi vill komma åt genom att höja arbetsgivaravgiften för just den anställningsformen. Tanken är att det ska skapa incitament för arbetsgivare att snabbare erbjuda en tillsvidareanställning. I den rödgröna regeringsplattformen som presenterades nyligen utlovas en utredning om möjligheten att införa en sådan differentiering av arbetsgivaravgiften i syfte att stärka rätten till trygga jobb.

Det handlade alltså inte alls om vikarier, för en vikarie är ju någon som ersätter någon annan som är tjänstledig (sjukskriven, föräldraledig e.dyl.), det handlar om visstidsanställningar som inte är vikariat.

Jag vill ge Vänsterpartiet en eloge för att de helt korrekt har identifierat ett allvarligt samhällsproblem som de flesta andra partier blundar för. Det kan inte vara kul att aldrig kunna få ett fast jobb när man önskar det, eftersom vårt samhälle är uppbyggt kring antagandet att alla vuxna har fasta jobb. Har man inte fast jobb är det svårt att få lån för att köpa bostad, skaffa hyreskontrakt och mycket annat. De flesta banker har en väldigt stelbent och schablonmässig kreditvärdering där fast jobb är ett absolut krav för att få lån.

Men jag tror inte på deras lösning med högre arbetsgivaravgift för visstidsanställningar. Anledningen till att många arbetsgivare är obenägna att ge främst unga fast anställning är att det innebär ett alltför stort ansvar att ge någon fast anställning. Lösningen på problemet är istället att minska tryggheten för alla anställda genom att avskaffa turordningsreglerna i LAS. Detta skulle göra arbetsgivarna mer benägna att ge folk fast anställning. Det skulle också tvinga bankerna att göra mer individuella och flexibla kreditvärderingar, vilket vore bra.

Det är trots allt bättre att ha ett otryggt visstidsjobb än att inte ha något jobb alls, och Vänsterpartiets lösning riskerar istället öka arbetslösheten bland unga (som redan idag är alldeles för hög). Är man arbetslös så är det ju – med rätta – ännu svårare att få bolån och hyreskontrakt.

Kommentarer är avstängda.