Yttrandefrihetens gränser – olaga hot

Seriemagasinet Galago skriver att SvD:s ledarskribent Per Gudmundson ska skjutas. Publiceringen har fått ett flertal instämmanden på bl.a. Twitter. Se artikel i SvD.

Gudmundson polisanmäler detta för olaga hot, men JK lägger snabbt ner utredningen med hänvisning till att det uppenbart är satir, se artikel i SvD.

Man kan fråga sig om just olaga hot är en passande brottsrublicering av detta tilltag. Så här står det om olaga hot i lagen:

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

Ett olaga hot kan förvissa framföras skriftligt, men så vitt jag förstått så brukar det i så fall ske i ett meddelande direkt adresserat till den hotade. I det här fallet så skrevs det i en tidning som Gudmundson kanske inte ens själv läser.

Med tanke på målgruppen så borde detta snarare betraktas som uppvigling

Oavsett brottsrublicering så håller jag helt med om att det är beklagligt att JK inte tar detta på större allvar. Jag tycker inte att man kan så lättvindigt bör komma undan med uppmaning att skjuta en tydligt utpekad faktisk person bara för att det görs i formen av satir.

Se tidigare inlägg.

Läs även Johan Ingerö och Erik Laakso.

2 kommentarer to “Yttrandefrihetens gränser – olaga hot”

 1. Nicklas Eriksson säger:

  Bah!

  Så rädd verkar då inte brun-Per Gudmundson vara för “den yttersta vänstern”. Den här filmen är från Första Maj i år när han kommer fram till ett par killar från Syndikalistiska Ungdomsförbundet (för övrigt en sammanslutning som brun-Per stod mycket nära under sina egna dagar som en riktig rackare till anarkist-ninja i Göteborg på det glada nittiotalet) för att prata lite snusk (jodå) och handla ett nummer av “Direkt Aktion” av dem.

  Så din upprördhet faller rätt platt till marken här. Det gjorde den för övrigt redan innan jag la in filmen. För det finns ingen vid sunda vätskor som tror att en satirisk text i en serietidning med minimal upplaga skulle hetsa till mord på brun-Per mer än vad MUF:s terror mot Olof Palme gjorde.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Om man, vilket jag tycker man borde, betraktar detta som uppvigling snarare än olaga hot så spelar det ingen roll hur rädd Gudmundson själv är. Uppvigling har inte en tydlig målsägare på samma sätt som olaga hot.

  För övrigt så vet jag inte vilken film du syftar på.