Avskaffa Euron

Adam Cwejman skriver på SvD Brännpunkt att man bör låta Grekland, och i förlängningen kanske även andra länder, lämna Euron. På sin blogg skriver Cwejman sedan att länder bör kunna lämna Euron ett tag och sedan komma tillbaka (med en annan växelkurs får man anta).

Jag tycker inte att detta är en lockande tanke. Det skulle i praktiken degradera Euron från att vara en riktig gemensam valuta till att bli ett valutasamarbete med fasta växelkurser och möjlighet till devalvering då och då. Även om man fortfarande kallar det för en gemensam valuta så kommer dess trovärdighet att urholkas om länder kan lämna och nått år senare ansluta sig igen med annan växelkurs. Då blir Euron i praktiken död och meningslös.

Historien har visat att fasta växelkurser mellan olika valutor inte är någon bra idé. Det brukar alltid sluta med att ett land motvilligt och oplanerat tvingas devalvera eller helt avskaffa den fasta växelkursen. I Sverige skedde detta senast under krisen 1992, sedan dess har vi haft flytande (marknadsstyrd) växelkurs vilket tjänat oss väl.

Fördelen med fasta växelkurser är att stabiliteten underlättar handel mellan länder. Men då stabiliteten i praktiken är en chimär som då och då abrupt bryts så är det bättre med flytande växelkurs och ständiga små förändringar så att man vänjer sig vid och anpassar sig till det.

Det som tilltalade mig med Euron var möjligheten att få en verklig långsiktig stabilitet utan möjlighet till devalveringar. Om detta nu visar sig vara ohållbart så får vi konstatera att projektet har misslyckats och då bör det läggas ner helt och hållet för gott.

Jag tror inte heller på att låta Grekland lämna Euron för gott, utan möjlighet att komma tillbaka. Det finns ju fler Euroländer i liknande situation som Grekland, och om Grekland lämnar så kommer folk förvänta sig att fler snart kan lämna också. Då har det skapats ett fatalt trovärdighetsproblem för Euron, och det enda raka är att avskaffa den helt och återgå till d-mark, franc och pesetas

Sen så kan vi kanske göra ett nytt försök med gemensam valuta någon gång i framtiden, men då bör vi börja om från början, och lära av misstagen med Euron.

Se tidigare inlägg.

5 kommentarer to “Avskaffa Euron”

 1. Mikael Ståldal » Arkiv » Oviss framtid för euron säger:

  […] är det enda raka att helt avskaffa euron och låta alla nuvarande euroländer återgå till sina tidigare nationella valu…. Och detta bör ske så snart som […]

 2. Mikael Ståldal » Arkiv » Lösningen på skuldkrisen säger:

  […] Och så bör Euron avskaffas och de nationella valutorna återinföras. Detta ger Grekland m.fl. länder möjlighet att ta sig ur krisen genom devalvering av sin […]

 3. Mikael Ståldal » Arkiv » Heja Cameron! säger:

  […] måste börja rulla tillbaka sådant som fungerar dåligt med EU. Som jag skrivit tidigare så har skuldkrisen gjort det uppenbart att Euron inte fungerar, och den bör därför avskaffas […]

 4. Mikael Ståldal » Arkiv » Partibyte säger:

  […] som fått mig att ta steget och byta parti nu är EU. Som jag skrivit tidigare tycker jag att en hel del med EU, och Euron i synnerhet, har visat sig fungera riktigt dåligt och […]