Nationell utsläppsmätning

Dagens artikel på DN Debatt sätter fingret på att det är svårt att på ett entydigt sätt mäta en ett visst lands klimatpåverkan.

Däremot tycker jag inte att artikelförfattarnas sätt att räkna är bättre än den officiella svenska statistiken. Ska man nu mäta nationella utsläpp så är det rimligare att mäta de utsläpp som rent fysiskt sker inom landets gränser än att göra livscykelanalys på den konsumtion som sker inom landet.

Anledningen till detta är helt enkelt att för att det ska vara meningsfullt att mäta ett lands utsläpp så man mäta något som landets regeringen har möjlighet att påverka. Och Sveriges regering har mycket lättare att påverka utsläppen som faktiskt sker i Sverige än utsläpp som sker vid tillverkning av mobiltelefoner i Kina. Och det gäller även om dessa mobiltelefoner sedan exporteras till Sverige och används här.

Det blir lätt absurt när man skriver:

Även om den svenska handelsbalansen varit positiv under perioden så har motsvarande fysiska handelsbalans varit negativ, det vill säga de utsläpp som finns inbäddade i vår import har varit högre än de utsläpp som skett i Sverige på grund av vår export. Detta har sin förklaring i att produktionssystemet i de flesta andra länder – jämfört med det svenska energisystemet – fortfarande har en betydligt mer utsläppsintensiv industri på grund av mera fossilbaserade energisystem.

och försöker göra det till en nackdel för Sverige. Räknar man så blir det per automatik negativt för ett land att ha låga inhemska utsläpp, vara rikt och ha stor utrikeshandel. Det känns inte rimligt.

Dock så har artikelförfattarna en klar poäng i att man på något sätt bör räkna in Sveriges andel av internationell flyg- och sjöfart. Annars hamnar dessa, långt ifrån försumbara, utsläpp helt utanför statistiken då inget land tar med dem.

Se tidigare inlägg.

4 kommentarer to “Nationell utsläppsmätning”

  1. Erik säger:

    Nja, med ditt resonemang borde regeringen driva all produktion ur landet och låta folk importera produkterna istället, då skulle våra CO2-utsläpp gå ner mycket.

  2. Mikael Ståldal säger:

    Erik, låga CO2-utsläpp är inte det enda målet som regeringen har att förhålla sig till.

  3. gerhard nilsson säger:

    Om man nu räknar in kinesiska utsläpp som en nackdel för Sverige, så måste man väl i rimlighetens namn räkna BORT sådana utsläpp i Sverige som senare “exporteras” i form av produkter?

Lämna en kommentar(detta är en captcha)