Kolkraft är problemet, inte lösningen

Mikael Ståldal