Surfplatta i skolan

Sollentunas försök att låta börja läs- och skrivundervisningen med surfplatta istället för papper och penna har fått utbildningsminister Jan Björklund (FP) att reagera, vilket i sin tur lett till debattinlägg från MUF och folkpartistiska kommunalråd.

Jag håller med Björklund om att det är avgörande att eleverna rätt så tidigt i grundskolan får lära sig att läsa en vanlig tryckt pappersbok, för annars kanske det blir så här till slut. Jag ser dock inget problem att ersätta en stor del av läromedlen med elektroniska texter.

Jag håller också med om att det är viktigt att lära sig skriva med penna i grundskolan, papper och penna är fortfarande i många fall det enklaste och smidigaste sättet att göra korta anteckningar. Däremot är papper och penna är ett omodernt och klumpigt sätt att skriva längre texter, och jag ser ingen anledning att tvinga eleverna på något stadium i skolan att skriva uppsatser och liknande längre texter med penna. I den mån nationella prov innehåller uppsatser så bör man ge möjlighet att skriva dessa på dator istället.

Det är mycket viktigt att eleverna i grundskolan lär sig både läsa och skriva längre strukturerade texter (läsa böcker och skriva uppsatser). Men uppsatsskrivande behöver inte, och bör inte, ske med penna. Det är långa och strukturerade texter som är det viktiga, inte vilken teknik man använder för att skriva dem. Se tidigare inlägg om detta.

Vad man inte bör missa i skolan är att även få prova att använda en dator med fysiskt tangentbord, inte bara surfplatta med tryckskärm.

Kanske finns det rent av en poäng med att låta eleverna skriva längre texter på just surfplatta, eftersom dessa tenderar att ersätta datorer med fysiskt tangentbord. Om eleverna vänjer sig vid att skriva längre texter på surfplatta så minskar risken att inga längre texter blir skrivna.

Huruvida man börjar med att skriva med penna, tangentbord eller surfplatta är mindre viktigt så länge som eleverna behärskar allt detta när de går ut grundskolan. Jag tror att det i många fall är lämpligt att börja med det mest primitiva verktyget, men jag överlåter åt pedagogiska experter att avgöra detta.

Intressant? Andra bloggar om:

2 kommentarer to “Surfplatta i skolan”

  1. zoega59 säger:

    Inte fel att lära sig att använda en surfplatta.
    Men barnen måste också lära sig att använda papper, penna och vanliga läroböcker

Lämna en kommentar(detta är en captcha)