Fel med statligt stöd till korttidsarbeten

Statsråden Anders Borg (M), Hillevi Engström (M) och Annie Lööf (C) skriver på DN Debatt om att regeringen vill införa korttidsarbeten i form av statligt stöd till företag som i en ekonomisk krissituation tillfälligt sänker löner och arbetstid för personalen.

Det är ingen bra idé. Detta kommer ofelbart leda till snedvriden konkurrens och att oundvikliga neddragningar och konkurser skjuts upp. Att folk förlorar sina befintliga jobb och att företag går omkull är en oundviklig och i många fall positiv effekt av en ekonomisk kris, det är inget som staten bör motverka. Det är positivt för att ineffektiva och föråldrade företag då kan lämna plats för effektivare och nyare.

Denna risk verkar Borg, Engström och Lööf inse, ty de skriver att systemet måste utformas så att nödvändig strukturomvandling inte hämmas, och tar upp ett motsvarande system i Italien som varnande exempel. Jag tror dock att det blir mycket svårt att utforma ett verkningsfullt system som inte hämmar strukturomvandlingen, och risken är överhängande att det blir som i Italien oavsett vilka intentioner regeringen har idag.

Borg, Engström och Lööf skriver

Stelheter på arbetsmarknaden skapar trösklar som gör det svårt för dem som förlorar sina jobb att snabbt finna ny anställning.

Det är en korrekt analys av dagsläget. Men ni är regeringen så gör något åt detta istället för att låsa in folk på befintliga jobb! Se tidigare inlägg för tips.

För att låna ett vanligt uttryck från den politiska debatten i Sverige, eventuella korttidsarbeten bör skötas av arbetsmarknadens parter utan statlig inblandning. Precis så som framgångsrikt skedde 2008-2009. Statlig inblandning är onödigt och mycket riskabelt.

Se tidigare inlägg.

2 kommentarer to “Fel med statligt stöd till korttidsarbeten”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Var mycket försiktig med korttidsarbeten säger:

    […] jag skrivit tidigare så är detta inget som staten bör syssla med över huvud taget. Det riskerar att fördröja […]